Aalto / MIDE

Siirry pääsisältöön

4D-Space

Älykäs ja oppiva 4D julkinen tila

MIDE 4D-Space -hanke tutkii ja kehittää kaupan tulevaisuuden palveluita yhdessä asiakkaiden ja kaupan alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää tapoja innovaatioiden tehokkaalle käyttöönotolle sekä käyttäjien osallistamiselle prosessin eri vaiheissa. Tutkimustyön rinnalla kehitetään palveluprototyyppejä, joissa hyödynnetään uudenlaisia toimintatapoja ja teknologioita kaupan palveluiden edistämiseen. Tutkimuksen kohderyhmä kattaa toimijoita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta yksittäisiin asiakkaisiin, kauppiaisiin ja kiinteistöalan suurimpiin kehittäjiin.

Hankkeessa kehitettävä sulautettu ohjelmisto- ja palveluprototyyppi yhdistää fyysisen tilan ja sen tarjoaman paikkatiedon mahdollistaen aiempaa tarkemman käsityksen ympäröivästä tilasta. Fotogrammetrisin tilamallinnusmetodein tuotetun informaation tutkiminen ja soveltaminen tiloihin sijoitettaviin sensoriteknologioihin on keskeistä mm. tulevaisuuden kauppakeskuksen palvelu- ja mobiiliprototyyppien suunnittelussa.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan kuluttajien liikkumista kaupan tiloissa. Kauppakeskuksessa ihmisten liikkuminen määrittää liikkeiden optimaalisen sijainnin ja vastavuoroisesti liikkeiden sijoittelu ohjaa ihmisten liikkumista. Ihmisvirtojen dynamiikan tunnistaminen ja tutkiminen on siten keskeistä myös uudenlaisten kaupan työkalujen suunnittelussa.

MIDE 4D-Space tutkimusprojekti yhdistää viisi korkeakoulua kaupan, muotoilun ja teknologian aloilta. Konkreettisesti hankkeeseen osallistuu seitsemän eri Aallon tutkimuslaitosta ja kaksi alan huippututkimusorganisaatiota:

Aalto-yliopisto: Mediatekniikan laitos, Markkinoinnin laitos, Muotoilun laitos, Elektroniikan laitos, Energiatekniikan laitos, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, Maanmittaustieteiden laitos.

Tutkimusyhteistyö: VTT, Professori Heikki Seppä, University of Oxford, Saïd Business School.