Siirry pääsisältöön

MIDEn rahoitushaku Aalto -yhteistyön syventämiseksi

MIDE-tutkimusohjelmassa (Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy) toteutetaan merkittäviä pitkän aikavälin hankkeita, joiden tavoitteena on huipputason osaamisen luominen, opetuksen vahvistaminen ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn lisääminen.

Haku on kohdennettu MIDEn jo käynnissä oleville yhdelletoista projektille Aalto-yhteistyön syventämiseksi. Yhteistyöehdotusten odotetaan vastaavan kysymyksiin haasteista ja mahdollisuuksista valituilla tutkimusalueilla. Ehdotukselta odotetaan kunnianhimoa, uutuusarvoa ja uutta luovaa potentiaalia. Aihekuvauksen toivotaan kuvaavan, miten ehdotettu hanke laajentaa ja edistää projektien tutkimustoimintaa tuomalla HSE:n ja TaiKin tutkijoita mukaan projektiin. Tutkimusehdotusten tulee myös kertoa, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi.

MIDE kantaa päävastuun hankkeiden rahoittamisesta, mutta niihin voi liittyä rahoitusta muistakin lähteistä. Ehdotettavien hankkeiden kesto voi olla enimmillään hakijaprojektin päättymiseen saakka, ja MIDEn rahoitusosuus maksimissaan 150 tuhatta euroa. Mikäli useampi MIDE-projekti jättää yhteisen hakemuksen, haettava summa voi olla enintään hakijaprojektien määrä * 150 tuhatta euroa. Haettavaa rahoitusta saa käyttää ainoastaan HSE:n ja TaiKin kulujen kattamiseen. Vastuullisen johtajan tulee olla varmistanut mukana olevien yksiköiden johtajien suostumus hankkeeseen. Palkat sivu- ja yleiskuluineen maksetaan Suomen Akatemian käytännön mukaan. Hankkeilta edellytetään vuosiraportointia.

Tarkennetut hakuohjeet

Sisältökriteerit:

1) korkea tieteellinen tavoitetaso

2) liittyminen olemassa oleviin MIDE-hankkeisiin

3) potentiaali suomalaiselle elinkeinoelämälle / yhteiskunnalle

4) tutkimuksen kontribuutio koulutukseen

5) tutkimusryhmän valmiudet ehdotettavan hankkeen toteuttamiseen

Hakemuksen muoto:

1) kansilehti, josta käy ilmi hakemuksen nimi ja hakijat yhteystietoineen ja joka sisältää hankkeen abstraktin

2) tutkimussuunnitelma, enintään viisi sivua (fontti 12 p)

3) liitteet, joissa voi olla kaavioita, kuvia tms. enintään seitsemän sivua, sisältäen lyhyet cv:t ja hankkeen budjetin.

Tutkimussuunnitelmassa tulee näkyä, mikä on yhteinen strateginen tavoite ja miten ryhmä toimii yhteistyössä sen saavuttamiseksi. Arviointiryhmä voi jättää käsittelemättä hakemukset, jotka ylittävät annetut sivurajat. Valmistaudu esittelemään hakemus suullisesti arviointiryhmälle.

Aikataulu

4.2.2010 klo 16.00 hakuaika päättyy

25.2.2010 haun valintapäätökset

1.4.2010 yhteistyöhankkeet aloittavat

Yhteystiedot

Projektin vastuullisen johtajan allekirjoittama hakemus tulee toimittaa joko sähköisesti tai paperilla MIDEn projektipäällikkö Sami Ylöselle, sami.ylonen@tkk.fi, p. 040 – 715 3264, huone TUAS 2562, PL 5500, Otaniementie 17. Häneltä voi kysyä myös lisätietoa hakuun liittyen.