Siirry pääsisältöön

Aalto-yliopisto käynnistää energiaohjelman

Aalto-yliopistoon perustetaan korkeakoulujen välinen ohjelma, joka vahvistaa yliopiston energiatutkimusta ja -opetusta. Aalto-yliopiston strategiassa energia on ollut mukana alusta alkaen ja aihepiiriä tutkitaan ja opetetaan kaikissa korkeakouluissa.

Kestävien energiaratkaisujen löytäminen on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Seuraavien 20-30 vuoden aikana energian säästäminen ja energian tuottamisen ja käytön tehostaminen on potentiaalisin alue vaikuttaa energian riittävyyteen ja haittavaikutusten vähentämiseen. Tutkimusta tarvitaan niin energiateknologioiden kuin toimintaympäristönkin moninaisessa kehittämisessä, joten kaikkia Aalto-yliopiston aloja kaivataan mukaan.

Energiaohjelma toteutetaan meneillään olevan MIDE-ohjelman erinomaisiksi havaittuja käytäntöjä noudattaen. Rehtori Matti Pursulan nimikkoprofessuuri ”Matti Pursula Chair” suunnataan ohjelman alueelle ja professuuriin ryhdytään etsimään tieteellisesti korkeatasoista ja suurten tutkimusohjelmien johtamiseen perehtynyttä innostavaa henkilöä.

Ohjelma kohdentuu tutkimukseen, joka voisi tuottaa ratkaisumalleja laveasti ymmärretyn energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen. Tavoitteena on saada kunnianhimoisia alojenvälisiä tutkimusprojekteja liikkeelle jo syksystä 2012. Ohjelman on kaavailtu jatkuvan vuoteen 2019.

Kuluvan vuoden hankkeille on käytettävissä Aalto-yliopiston omaa rahoitusta noin miljoona euroa ja sen jälkeen vuosittain jopa 4 miljoonaa euroa. Yliopiston strategiaraha varmistaa rahoituksen hyvän perustason. Ohjelmaan tullaan hakemaan myös muuta kotimaista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta.

Rehtori on kutsunut ohjelman johtoryhmän puheenjohtajaksi professori Yrjö Neuvon. Johtoryhmän muut jäsenet ovat professori Pekka Pirilä ja professori Risto Nieminen. Johtoryhmän assistenttina toimii Elina Karvonen.

Johtoryhmä valmistelee hankkeiden valintakriteerit ja hakukuulutuksen. Ohjelmasta kiinnostuneiden ryhmien kannattaa varautua hakuun etsimällä haasteellisia tutkimusteemoja, joissa valioluokan tulokset välttämättä edellyttävät alojenvälisten tutkimusryhmien muodostamista.

Ohjelman hankkeet valikoidaan kaksivaiheisella haulla. Ensimmäisen hakukierroksen ideahaun ohjeet julkistetaan 15. helmikuuta. Ideahakuun tarvittavat lyhyet hankekuvaukset toimitetaan osoitteeseen elina.karvonen@aalto.fi 15.3.2012 mennessä.

Lupaavimmista hanke-ehdotuksista pyydetään tarkemmat suunnitelmat huhtikuussa 2012. Hakukriteerit parhaiten täyttävät projektit aloittavat jo syksyllä 2012. Uusi hakukierros avautuu todennäköisesti tammikuussa 2013.

Johtoryhmä järjestää ohjelman tiedotustilaisuuden ja ideointipäivän Keilaniemi Life Science Centerissä 28.2.2012 klo 9-13.

Lisätietoja: professori Yrjö Neuvo yrjo.neuvo@aalto.fi tai johtoryhmän assistentti Elina Karvonen elina.karvonen@aalto.fi.