Siirry pääsisältöön

MIDE-aamiaistilaisuus 13.1.09

Ilahduttava lukumäärä, lähemmäs 40 kuulijaa, osallistui tällä kertaa vuoden ensimmäisille MIDE-aamukahveille. Tilaisuudessa professori Tapani Vuorinen esitteli Energiatehokas puun prosessointi ja työstäminen -projektin suuntaviivoja. Älykkään ja oppivan 4D-tilan visioita taas valaisi projektipäällikkö Arhi Kivilahti.

Aamun aluksi kerrattiin lyhyesti MIDEn toiminnan kulmakiviä. Professori Yrjö Neuvo muistutti mieliin MIDEn perusajatuksia. MIDEn keskeisiin toiminta-ajatuksiin kuuluvat erityisesti vahva tieteellisyys, uudet radikaalitkin avaukset ja tulosten saaminen. Lisäksi MIDE haluaa painottaa yhteistyön merkitystä niin projektien sisällä kuin projektien välilläkin, ja Neuvo nostikin esille tässä yhteydessä hyvän mahdollisuuden toisilta oppimiseen. Tämän lyhyen katsannon jälkeen annettiin puheenvuoro uusille projekteille.

Luonnontieteitä ilman rajoja

Tapani Vuorinen katsoo, että metsillä on tulevaisuudessa hyvin suuri potentiaali hiilidioksidiongelmien ratkaisemisessa, siksi Energiatehokas puun prosessointi ja työstäminen keskittyykin poikkitieteellisessä tutkimuksessaan energiankulutuksen vähentämiseen puun kuljetuksessa ja muussa työstämisessä. Lisäksi projektissa on tavoitteena uusien hydrofobisempien pintojen luominen tuotteille, jolloin näiden käytettävyys paranee. Virtuaalimallintamisen avulla taas pystytään ennustamaan, miten puu erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa käyttäytyy. Vuorinen korosti alustuksessaan, että projektissa ei haluta tehdä selkeitä rajoja eri luonnontieteiden välille, vaan mekaniikka, kemia ja fysiikka sulautuvat toisiinsa ilman erillisiä rajanvetoja. Hän demonstroikin ajatusta leikkaamalla A4:n kokoisen paperiarkin kahtia ja toteamalla, että monet näkevät tapahtumassa ainastaan fysiikkaa, vaikka se on saman aikaisesti yhtä lailla kemiaakin.

Tapani Vuorinen

Teknologiset sovellukset ja kauppakeskuksen tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet

Älykkään ja oppivan 4D-tilan lähtöajatus perustuu sisätilapaikannuksen monipuoliseen hyödyntämiseen, kertoi Arhi Kivilahti. Testikohteeksi tutkimukselle valikoitui kauppakeskus Iso Omena Espoossa. Tämän tutkimuksen pohjalta on kuitenkin tavoitteena laajentaa sisätilapaikannuksen hyödyntämistä jatkossa muihinkin toimintaympäristöihin, esimerkiksi vanhusten asuintiloihin. Mallintaminen tapahtuu RFID- ja WLAN – tekniikoita hyödyntämällä. Suoraan kännykkään saatavien paikantamistietojen avulla esim. parkkipaikka kauppakeskuksessa löytyy tulevaisuudessa helposti tai kaupan valikoimista pystyy hakemaan ympäristöystävälliset tuotteet ja näin poimimaan ne kännykkään tulevien vihjeiden avulla ostoskärryyn. Myös energian säästämiseen liittyvät kysymykset ovat vahvasti läsnä tässäkin projektissa: sisätilapaikannuksen avulla on mahdollisuus kartoittaa yksilöllisiä paikallisia olosuhteita ja näin esimerkiksi kävijämäärän mukaisesti säädellä kauppakeskuksen lämpötilaa, mikä vähentää turhaa sähkönkulutusta.

Arhi Kivilahti

MIDE toivottaa uudet mielenkiintoiset projektit lämpimästä tervetulleiksi mukaan tutkimusohjelmaan!