Siirry pääsisältöön

Väitöstiedote: Lämpöviihtyvyyden tarkka arvioiminen ja hallinta energiatehokkuuden parantamiseksi rakennuksissa

Väitöskirjan nimi
Evaluating local and overall thermal comfort in buildings using thermal manikins
Paikallisen ja kokonaislämpöviihtyvyyden arviointi rakennuksissa lämpönuken avulla
Väitöskirjan sisältö
Tässä työssä tutkittiin ja kehitettiin menetelmiä lämpöviihtyvyyden arvioimiseksi. Työhön liittyi kokeita koehenkilöillä sekä monisegmenttisen fysiologisen mallin kehittäminen. Kehitetty malli validoitiin useissa erilaisissa olosuhteissa ja sen osoitettiin ennustavan ihon lämpötilaa erittäin hyvin. Mallia sovellettiin lämpönuken ‘THERMINATOR’ säätöjärjestelmään että voitaisiin simuloida tarkasti ihmisen lämpövaikutusta tilassa. Seuraavaksi uudella säätöjärjestelmällä varustettua lämpönukkea käytettiin kohdistetun lattialämmityksen suunnittelussa. Tämä suoritettiin dynaamisesti tosiaikaisilla mittauksilla, jotta löydettäisiin optimaaliset asetukset liittyen muotoon, pinta-alaan ja lämpötilaan. Lisäksi paikallinen viihtyvyysmalli mukautettiin monisegmenttisen fysiologisen mallin CFD-simulointiin, jossa käytettiin virtuaalista THERMINATOR-nukkea.
Väitöskirjan ala
Energiatekniika - HVAC
Väittelijä
Ehab Foda, DI
Väitöksen ajankohta
09.11.2012 klo 12
Paikka
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, K1, K216, Otakaari 4, Espoo
Vastaväittäjä
Professori Bjarne W. Olesen, Technical University of Denmark DTU, Tanska
Valvoja
Professori Kai Sirén, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos
Väitöskirjan verkko-osoite
http://lib.tkk.fi/Diss/2012/isbn9789526048154/isbn9789526048154.pdf
Väittelijän yhteystiedot
Ehab Foda
Sähkömiehentie 4
ehab.foda@aalto.fi