Siirry pääsisältöön

Julkaistu 3.11.2009

Bit Bang – Rays to the Future

Monitieteellisen tohtorikurssin kirja ilmestynyt

http://lib.tkk.fi/Reports/2009/isbn9789522480781.pdf

Bit Bang – Rays to the Future oli vuoden mittainen tiivistahtinen jatko-opintokurssi, jossa tarkasteltiin digitalisaation vaikutuksia informaatioteknologian, elämäntapojen ja bisneksen näkökulmasta yhteiskunnassamme aina vuoteen 2025 asti. Kurssin suoritti 22 opiskelijaa, jotka valittiin Aalto yliopiston muodostavista korkeakouluista: Teknillisestä korkeakoulusta, Kauppakorkeakoulusta ja Taideteollisesta korkeakoulusta. Poikkitieteellinen yhteistyö ja oppimisprosessi olivat kurssin keskeisiä tavoitteita. Kurssin taustavoimana ja vetäjänä oli professori Yrjö Neuvo.

Syyslukukauden aikana opiskelijat perehtyivät neljään mielenkiintoiseen trendiin teknologian saralla. Aiheina olivat prosessorit ja muistit, telekommunikaatio, painettava elektroniikka ja hiilen nanorakenteet. Kevään aikana visioitiin uusien teknologioiden vaikutusta laajemmalla perspektiivillä. Aihepiirejä olivat globalisaatio, tulevaisuuden mediat, eläminen ja elämäntavat tulevaisuudessa sekä älykkäät koneet.

Opiskelijoilta saatu palaute oli erittäin positiivista ja tuki sitä ennakkokäsitystä, että vastaavanlaiset Aalto-yliopiston mukanaan tuomat monitieteelliset opintomahdollisuudet tulevat vastaisuudessakin olemaan arvokkaita. Palautteen kannustamana on lukuvuodeksi 2009 – 2010 käynnistetty uusi kurssi, joka painottuu innovaatioiden perusteisiin ja soveltaa niitä energiakysymyksiin.

Kurssin tuottama kirja Bit Bang – Rays to the Future on koonti tohtoriopiskelijoiden kirjoittamista raporteista. Raportit on kirjoitettu yleistajuisesti. Opiskelijoita kannustettiin käsittelemään ja visioimaan aiheita rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Kirja on julkaistu yhteistyössä Sitran kanssa.

Kirjaa voi tiedustella Annika Artimolta.

Lisätietoja:

Annika Artimo, projekti- ja viestintäsihteeri puh. 040 5250 544, annika.artimo@tkk.fi