Aalto / MIDE

Siirry pääsisältöön

CNB-E

Hiilen nanonuppumateriaaliin perustuvat energian tuotto- ja varastointimenetelmät

Kehitämme uusia energian tuotto- ja varastointitekniikoita, joissa hyödynnämme uutta hiilen yhdistelmämateriaalia, nanonuppua (CNB). Se on TKK:ssa keksitty nanomateriaali, jossa fullereenit eli pallohiilet ovat kiinnittyneet hiilen nanoputken ulkoseinämiin kovalenttisin sidoksin. Tutkimuksen painopistealueet ovat

  1. titaanidioksidinanohiukkasiin perustuvat aurinkokennot,
  2. uudet protonijohderatkaisut polymeerielektrolyyttikalvoja käyttäviin polttokennoihin ja
  3. aurinkokenno–superkapasitaattoriyhdistelmät energian samanaikaiseen tuottoon ja varastointiin.

Tutkimme nanonuppujen synty- ja kasvumekanismeja niiden aerosolireaktorituotossa. Lisäksi tarkastelemme nanonuppujen ja niiden pinnoille kasvatettujen metallisten katalyyttihiukkasten reaktiivisuutta.


A possible construction for a novel solar cell using nanobuds.

Nanotubes/buds are to be tested as cathode material for fuel cells.