Siirry pääsisältöön

Hollantilainen innovaatioprofessori Dany Jacobs MIDEn seminaarivieraana

MIDEn Sitran kanssa yhteistyössä isännöimä vuorovaikutteinen Dany Jacobs-seminaari keräsi lähemmäs 70 kuulijaa hotelli Crowne Plazaan keskiviikkona 7.4. Osallistujajoukkoon kuului aaltoyliopistolaisia sekä yritysmaailman edustajia.

”A bike is not just a bike”

Professori Dany Jacobsin ura innovaatiotutkimuksen ja –opetuksen parissa on kestänyt jo parikymmentä vuotta. Vuodesta 2007 lähtien hän on toiminut professorina Amsterdamin yliopistossa (Jacobs_cv.pdf pdf) Esityksessään Jacobs lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että innovaatiossa on aina kyse kulttuurin, talouden ja teknologian kohtaamisesta. Menestynyt innovaatio tai innovatiivinen yritys ei voi toimia näistä kolmesta erillään. Lisäksi Jacobsin mielestä innovaatio ja luovuus ovat paljon vähemmän mystisiä käsitteitä kuin mitä yleensä annetaan ymmärtää; jokainen tuote ilmaisee tiettyjä arvoja ja arvot määräytyvät ennen kaikkea kulttuurista käsin. Kulttuuri voidaan kuitenkin nähdä samanaikaisesti esteenä (kulttuuriset stereotypiat) ja mahdollisuutena innovaatioille (kulttuuri synnyttää innovaatiot ja ne pohjaavat jo olemassa olevaan). Pyörä ei siis ole vain pyörä, vaan tulkinta riippuu kulloisestakin kulttuurista, siitä, millaisia sosiaaliskonstruktivistisia merkityksiä sille eri yhteyksissä annetaan.

Jacobs määritteli innovaation seuraavasti: jotain uutta, mikä keksitään, ja millä on lisäarvoa.

Innovatiivisimmat yritykset pärjäävät darwinististen lakien maailmassa

Jacobs korosti puheessaan innovaatiologiikan darwinistisia piirteitä: parhaiten menestyy se, jolla on ympäristön kannalta oikeat ominaisuudet pärjätä alati muuttuvassa toimintakentässä. Lisäksi esim. yritysten tulee pärjätäkseen pystyä muuttamaan dynaamisesti omia toimintamallejaan.

Jacobs haastoi kuulijat luennollaan miettimään ajatusta siitä, että innovaatiossa tulee olla jotain tuttua ihmisille, muuten he eivät ota sitä omakseen. Sen tulee linkittyä vanhaan jo olemassa olevaan. Toisaalta uudenlaisen keksinnön, tuotteen tms. tulee olla tarpeeksi erikoinen, jotta se tuntuu uudenlaiselta. Tutun lisäksi uuden innovaation linkittyminen vahvasti myös yhteiskuntaan on erittäin tärkeää sen menestymisen kannalta.

Kaikessa on kyse menneisyydestä

Mitä on strategia? Tulevaisuutta, toimintamalli, yrityksen punainen lanka? Jacobsin vastaus tähän kysymykseen oli, että strategia on erityisesti menneisyyttä. Yrityksen tulee ponnistaa eteenpäin omasta historiastaan ja siitä, mitä tästä historiasta on opittu. Jokaista onnistumista on varmasti edeltänyt lukuisia epäonnistumisia. Muun muassa todistetusti vahvat toimintamallit, tietyn polun seuraaminen, maine ja odotukset ajavat yritystä eteenpäin kohti parempaa tulosta ja luovat pohjan uusille innovaatioille.