Siirry pääsisältöön

MIDE

Vuonna 2008 on kulunut 100 vuotta siitä, kun Teknillinen korkeakoulu sai yliopistostatuksen. Maamme suurimman ja monipuolisimman teknillisen yliopiston visio ja tahto on olla kansainvälisesti merkittävä tieteen, teknologian ja opetuksen edistäjä. Tehtävä kuvastaa TKK:n kansallista vastuuta sekä keskeistä roolia kehittää Suomesta yksi maailman johtavista teknologiamaista. Parantaakseen kansainvälistä tunnettuuttaan ja arvostustaan TKK:n on varmistettava, että sen monitieteellisyys ja edellytykset innovatiiviseen tutkimukseen ovat maailman parhaiden yliopistojen tasolla.

Juhlavuoteensa liittyvinä uusina avauksina TKK on käynnistänyt digitalisoitumiseen ja energiateknologiaan liittyvän tutkimusohjelman – Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy (MIDE). Ohjelmassa toteutetaan merkittäviä pitkän aikavälin hankkeita joiden tavoitteena on huipputason osaamisen luominen, opetuksen vahvistaminen ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn lisääminen. MIDE kokoaa TKK:n sisällä yhteistyökonsortioita, joissa tutkimusryhmien osaamisalueet yhdistyvät laaja-alaisesti. Tavoitteena on saavuttaa huomattavia synergiaetuja projektien suunnittelussa, läpiviennissä ja tulosten hyödyntämisessä.

Yhdessä alan opetuksen vahvistamisen kanssa tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen teollisuuden, tutkimuksen ja koulutuksen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Tarkoituksena on tällä uudella avauksella viestiä yhteiskunnalle TKK:n pyrkimyksestä uudistua, kansainvälistyä ja toimia tiennäyttäjänä uuden tekniikan kehittämisessä ja käyttöönotossa.

TKK järjestää ”Tekniikka elämään” -kampanjan, jonka tavoitteena on hankkia yrityksiltä ja yhteisöiltä vähintään 20 miljoonan euron rahoitus tutkimusohjelman toteuttamiseksi. Kampanjan tarkoituksena on nostaa yliopiston kahden strategisen tutkimusalan – digitalisoitumisen ja energian – rakenteelliset ja henkiset edellytykset kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle.

Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen edellyttää TKK:n menestystekijöiden tunnistamista sekä olennaista tutkimusrahoituksen lisäämistä. Osana perustettavaa huippuyliopistoa ja kansallisia osaamiskeskittymiä TKK etenee globaalisti kiinnostavilla ja Suomen kannalta tärkeillä ja innovaatioita tuottavilla insinööritaidon aihe-alueilla.

Digitalisoituminen

MIDEn digitalisaatiotutkimuksen tehtävänä on yhdistää eri insinöörialojen syvällinen tietämys yhteisten tutkimus- ja sovellusongelmien ympärille ja edistää ICT-tekniikan mahdollisuuksien hyödyntämistä uuden ajattelun luomiseksi kaikessa tekniikassa.

Energia

MIDEn energiatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa perustutkimuksen kautta tuotteistettavissa olevia kotimaisia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä energiateknisiä sovelluksia, joiden leviämisvaikutukset ovat investointeihin nähden moninkertaiset. Energiatutkimusalojen odotetaan vastaavan osaltaan vaatimuksiin energiatuotannon, varastoinnin, siirron, jakelun, käytön sekä ympäristön tehokkuudesta kehittyneissä ja vasta teollistuvissa maissa. Kansainvälisyysaspektin toivotaan myös integroivan eri tieteenalojen tutkijoita kompleksisten globaalisten