Aalto / MIDE

Siirry pääsisältöön

E-wood

Energiatehokas puun prosessointi ja työstäminen

Suomen metsäteollisuuden tulevaisuus riippuu erityisesti puun prosessoinnin energiatehokkuudesta. Tämän projektin tavoitteena on luoda mahdollisuuksia puuta mekaanisesti kuiduttavan ja työstävän teollisuuden uudistumiselle alentamalla radikaalisti sen energiankulutusta. Pääasiallisena lähestymistapana on ymmärtää miten puumateriaali sitoo mekaanista energiaa molekyylien, hienorakenteiden ja puusolujen tasoilla. Tämä ymmärrys saavutetaan mallittamalla yksityiskohtaisesti puun mekaanista käyttäytymistä mikro- ja makrotasoilla erilaisissa kuormitustilanteissa ja olosuhteissa. Mallissa huomioidaan puun solukon, solujen ja niiden seinämien todelliset piirteet nanotason rakenteista lähtien. Puutteellista tietoa soluseinämien rakenteesta ja ominaisuuksista täydennetään transmissioelektronimikroskopialla yhdistettynä alkuaineanalyysiin ja atomivoimamikroskopialla yhdistettynä ramanmikroskopiaan. Yksittäisten soluseinämän kerrosten murtumista tutkitaan elektronimikroskoopin mittauskammioon rakennettavalla kuormituslaitteistolla.