Aalto / MIDE

Siirry pääsisältöön

IPPES

Innovatiivinen polttokennojärjestelmä pienelektroniikan sovellutuksiin

Tavoite

Hankkeen päätavoitteena on luoda tieteellinen perusta ja innovatiivinen teknologia mikropolttokennojärjestelmälle, joka soveltuu kannettaviin elektroniikkalaitteisiin tehoalueella 0,5 - 20 W. Kehitettävä teknologia perustuu kulutuksen mukaisesti paikallisesti tapahtuvaan vedyn tuotantoon sekä uuteen mikromekaaniseen PEM polttokennon konstruktioon, joka maksimoi kennojen tilavuusyksikkökohtaisen tehotiheyden.

Miksi?

Hanke pyrkii tuomaan erään ratkaisun siihen perusongelmaan, joka on syntymässä kun akkuteknologia ei enää pysty vastaamaan mukana kulkevien elektroniikkalaitteiden, kuten puhelimien ja kannettavien tietokoneiden, toiminnallisuuksien voimakkaasta laajentumisesta johtuvaan kasvavaan energiatarpeeseen. Polttokennoteknologia mahdollistaa mukana kuljetettavan energian varastoinnin kemiallisessa muodossa logistisesti kuluttajakäyttöön sopivalla tavalla. Hankkeessa käytetään hyväksi laajasti Aalto yliopiston laitoksilla olevaa osaamista.