Siirry pääsisältöön

Kattorobotti - Ceilbot

Kodin liikkuvat palvelurobotit ovat eräs osa-alue tulevaisuuden älykkäitä laitteita, joita kehitetään parasta aikaa aktiivisesti Kaukoidässä, Yhdysvalloissa ja EU:n alueella. Asialla ovat monet suuret yritykset ja lukuisa joukko tutkimuslaitoksia. Myös TKK on ollut näkyvästi mukana tässä kehittelyssä.

Tässä hankkeessa esitetään innovatiivinen ratkaisu, jossa robotti siirretään käyttämään liikunta-alustana lattian sijasta kattoa. Liikkuminen ja energian saatavuus helpottuvat. Haastavuus siirtyy kevyen, joustavan manipulaattorin rakenteisiin ja sen ohjaukseen kolmeulotteisessa avaruudessa.

Hankkeessa suunnitellaan CEILBOT:in prototyyppi, toteutetaan se ja kokeillaan sitä kahdessa tyypillisessä sovelluksessa. Kotiympäristön, esimerkiksi liikuntarajotteisen henkilön koti, lisäksi voitaisiin ajatella toimistoympäristöä TKK:n rakennuksissa. Robotti voitaisiin suunnitella erilaisia palvelu- tai/ja huoltotehtäviä varten (esimerkiksi kattolamppujen vaihto korkeissa tiloissa).

Hanke toteutetaan GIM-huippututkimusyksikön johdolla. Osatehtäviä voidaan jakaa laajasti korkeakoulun muille yksiköille (koneensuunnittelu, elektroniikka, tietotekniikka, arkkitehtuuri). Tällaisia ovat kiskovaunu- tai vastaavan järjestelmän suunnittelu ja toteutus, manipulaattorin mekaaninen suunnittelu ja toteutus, anturoinnin eri osa-alueet, ohjelmiston suunnittelu ja sen osien toteutus.

Projekti toteutetaan osana TKK:n digitalisoitumiseen ja energiateknologiaan liittyvää tutkimusohjelmaa – Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy (MIDE). Ohjelmassa toteutetaan merkittäviä pitkän aikavälin hankkeita joiden tavoitteena on huipputason osaamisen luominen, opetuksen vahvistaminen ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn lisääminen.

Professori Aarne Halme, Automaatio- ja Systeemitekniikan osasto

Projektisivut: Kattorobotti - Ceilbot
Lisätietoja: Tomi Ylikorpi