Siirry pääsisältöön

Ylämummo heilahtaa

Teollistuneet maat ikääntyvät. Meidän tulee varautua sen yksilö- ja yhteiskuntatason seurauksiin monella tavalla. Tekniikka, laitteet ja järjestelmät, on yksi keino. On tärkeää pitää mahdollisimman moni ikäihminen aktiivisena, toimintakykyisenä ja osallistuvana yhteisön jäsenenä. Onhan 100-vuotiasTKK:kin mitä mainioimmassa kunnossa.

Meidän on tekniikan avulla tuettava ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista: fyysistä suoriutumiskykyä (jaksamista, voimaa, notkeutta, tasapainoa), kognitiota ja aisteja (muistia, näköä ja kuuloa), sairauksien ehkäisyä ja kuntoutumista (lääkitystä, liikuntaa, harrastamista) sekä koettua turvallisuutta. Samalla kun sosiaalisia verkostoja tarvittaisiin entistä enemmän, on uusien kontaktien luominen ja vanhojen ylläpito usein ikäihmisille hankalaa.

Ikääntyneiden elämän tueksi suunnitellaan ratkaisuja mm. seuraaviin toimintoihin (suluissa joitain mahdollisia toteutettavia laitteita ja ratkaisuja):

  • Liikkuminen, nouseminen ja nostaminen (moottoroidut rollaattorit, nousu- ja kävelytuet)
  • Kaatumisen ehkäisy (valaistus, tilojen suunnittelu) ja kaatumisvammojen ehkäisy (kiihtyvyysanturilla varustettu lonkkasuoja, joka ilmoittaa kaatumisesta)
  • Liukkauden torjunta (kemiallista jään sulatusta, hiekoitusrobotti)
  • Tavaroiden kuljettaminen (moottoroitu kauppakassi, itsenäisesti liikkuvat kuljetuslaitteet)
  • Toimintoja ja älyä kodin kalusteisiin ja laitteisiin (aktiiviset; liikkuvat, nousevat, nostavat, mittavat ja kommunikoivat huonekalut, liikkuvat hyllytasot ja kodin automaattivarastot)
  • Muistuttaminen (lääkkeiden ottaminen, tapaamiset, tehtävät)
  • Turvallisuus (palo-, murto-, vesi-, kaatumis- ja sairauskohtaushälytykset)
  • Monitoimi-TV kodin ohjauskeskuksena (ympäristönhallinta, nettiliitäntä, nettipalvelut, langattomat yhteydet avustaviin laitteisiin)
  • Sosiaalisten verkostojen ylläpito (virtuaaliyhteisöt)

Listaa voi vielä jatkaa ja tuleekin jatkaa projektin käynnistyttyä.

Näissä Ylämummo-projekteissa suunnitellaan ja toteutetaan laitteita ja järjestelmiä, jotka ovat keskenään yhteensopivia; mekaanisesti, sähköisesti, dataliitännöiltään ja ulkoasultaan, sekä toteutuksessa käytettyjen komponenttien ja tekniikoiden osalta, esim. samaa hardware-alustaa käytetään eri laitteiden toteutuksessa. Ohjelmistot pyritään toteuttamaan käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja standardeja rajapintoja. Nämä mahdollistavat myös yrityksille projektissa syntyneiden ideoiden ja keksintöjen nopean tuotteistamisen. Materiaaleina käytetään moderneja keveitä komposiittirakenteita. Muotoilun ja helppokäyttöisyyden ansiosta laitteista tehdään käyttäjilleen houkuttelevia.

TKK:n osaamista tarvitaan hyvin laajasti näissä projekteissa: tuotesuunnittelua, Ylämummo-brandisuunnittelua, muotoilua, käytettävyyttä, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, materiaaleja, konetekniikkaa, kemiaa, digitaalitekniikkaa, automaatiota, elektroniikka, ohjelmistosuunnittelua, paikannusta ja navigointia, markkinatutkimusta, taloudellisuusselvityksiä, tuotannon suunnittelua. Eri alojen opiskelijat muodostavat moniosaajaryhmiä. Kaikkien ryhmien töiden pitää tukea myös kokonaisprojektin tavoitteita. Vuosien varrella valmistuneet laitteet ja järjestelmät sijoitetaan yhteen kokeilu- ja esittelytilaan, jossa kaikki halukkaat voivat tutustua toimiviin prototyyppeihin. Projekti on monivuotinen. Osaprojekteissa tehdään yhteistyötä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kuntien, järjestöjen ja teollisuuden kanssa. Yritykset pääsevät seuraamaan projektia läheltä maksua vastaan.

Projektisivut: Ylämummo heilahtaa
Lisätietoja: Panu Harmo