Siirry pääsisältöön

Tutkimusprojektihaku bioenergian ja rakentamisen aihealueille

Juhlavuoteensa liittyvänä uutena avauksena TKK on käynnistänyt digitalisoitumiseen ja energiateknologiaan liittyvän tutkimusohjelman (MIDE). Vuoden 2008 alussa tutkimusohjelmassa aloitti yhdeksän projektia. Nyt projektikokonaisuutta halutaan laajentaa vielä bioenergiaan ja rakentamiseen liittyvillä projekteilla. Projektien odotetaan olevan merkittäviä pitkän aikavälin hankkeita, jotka edistävät Suomen teollisuuden kilpailukykyä ja/tai parantavat julkisen sektorin toimintatapoja. Hankkeiden odotetaan olevan tieteellisesti korkeatasoisia ja teknologioita uudella tavalla yhdistäviä. Tutkimusongelmien tulee olla aidosti moniteknisiä siten että eri alojen asiantuntijoiden on tehtävä yhteistyötä, jotta ongelmat saataisiin ratkaistua. Ohjelmissa pyritään vahvistamaan myös kansainvälistymistä ja tutkijakoulutusta. Projektiehdotuksia toivotaan myös nuorilta tutkijoilta. Haku tapahtuu kaksivaiheisena siten, että ensimmäisellä kierroksella pyydetään lyhyitä vapaamuotoisia, enintään kahden sivun pituisia aihekuvauksia ja toiselle kierrokselle valittujen tulee toimittaa laajemmat hakemukset tutkimussuunnitelmineen ja rahoitustarpeineen.

Tutkimusehdotusten odotetaan vastaavan kysymyksiin haasteista ja mahdollisuuksista valitulla tutkimusalueella. Ehdotukselta odotetaan kunnianhimoa, uutuusarvoa ja uutta luovaa potentiaalia. Projektihakemuksen tulee selvittää tutkimustavoitteet ja eri yhteistyömahdollisuudet TKK:n sisällä ja sen täytyy kertoa miksi TKK:n tulee aloit-taa ja laajentaa tutkimusta ehdotetulla alueella juuri nyt. Aihekuvauksen toivotaan kuvaavan miten ehdotettu tutkimusprojekti auttaa TKK:ta toteuttamaan strategiansa ja parantamaan kansainvälistä arvostusta, sekä miten tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa. Tutkimusehdotusten tulee myös kertoa kuinka paljon rahoitusta tarvitaan tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi. Laaja-alaista TKK:n sisällä tapahtuvaa yhteistyötä arvostetaan suuresti.

Tutkimusohjelma kantaa päävastuun projektien rahoittamisesta, mutta projekteihin voi liittyä rahoitusta muistakin lähteistä. Rahoitettavissa hankkeissa tarjotaan myös mahdollisuuksia nuorille tutkijoille keskittyä kokopäiväisesti uusien avauksien tutkimukseen. Ehdotettavien hankkeiden kesto voi olla enimmillään viisi vuotta ja TKK:n rahoitusosuus maksimissaan kaksi miljoonaa euroa.

MIDEn tutkimusjohtajana ja digitalisoitumisosan vetäjänä toimii professori Yrjö Neuvo, energiasektorin vetäjänä toimii vararehtori Outi Krause ja tutkimusohjelman koordinaattorina TkT Sami Ylönen.

Aikataulu

16.10.2008klo 16.00haun ensimmäinen kierros päättyy
31.10.2008 ensimmäisen kierroksen hakutulokset ja hakuohjeet
toiselle kierrokselle valituille julkistetaan
28.11.2008klo 16.00haun toinen kierros päättyy
12/2008 haun valintapäätökset
Q1/2009 ensimmäiset projektit aloittavat

Yhteystiedot

Hakemukset tulee toimittaa joko sähköisesti tai paperilla MIDEn koordinaattori Sami Ylöselle, sami.ylonentkk.fi, p. 040 – 715 3264, TUAS-talon huone 2562, PL 5500, Otaniementie 17. Häneltä voi kysyä myös lisätietoa tutkimusohjelmaan liittyen.