Aalto / MIDE

Siirry pääsisältöön

Syysseminaarin ohjelma
PDF-esite pdf

MIDE-tutkimusohjelman syysseminaari 9.10.08

MIDEn ensimmäinen vuotuinen projektien ja tukijoiden välinen syysseminaari pidettiin Majvikissä Masalassa. Tässä päiväseminaarissa kuultiin innostavia ja kiinnostavia esityksiä tämän hetkisistä MIDE-projekteista. Osallistujia seminaarissa oli lähemmäs 70.

Rehtori Matti Pursula

Tilaisuuden avasi rehtori Matti Pursula. Avauspuheenvuorossaan Pursula totesi TKK olevan erittäin tyytyväinen yritysten kiinnostuksesta MIDE-ohjelmaa ja sen tutkimusprojekteja kohtaan. Varoja tutkimusohjelmaan TKK on kerännyt ”Tekniikka elämään” –kampanjalla. MIDEn tutkimusprojekteilla on kaksi pääsuuntausta digitalisaatio ja energia. Nämä eivät kuitenkaan toimi toisistaan erillään, vaan nivoutuvat yhteen monilla tavoin. MIDE-ohjelman tavoitteena on Pursulan mukaan saada aikaiseksi kunnianhimoisia projekteja, jotka jatkuvat vielä senkin jälkeen, kun itse viisivuotinen tutkimusohjelma on saatu päätökseen. Tavoitteena on, että tutkimusohjelma antaa mahdollisuuden toteuttaa uusia ideoita ja luoda pysyviä yhteistyötoimintamalleja ja –verkostoja niin TKK:n sisällä kuin TKK:n ja ulkoisten toimijoiden välillä. Lopuksi rehtori välitti erityiskiitokset MIDEn tukijoille ja toivoi, että myös lahjoittajat seuraisivat aktiivisesti näiden tutkimusprojektien edistymistä.

MIDEn johtaja, professori Yrjö Neuvo esitti omassa puheenvuorossaan toiveen siitä, että MIDEsta ajan myötä muodostuisi oma luotettava brändinsä. Tämän toteutuminen vaatii toimenpiteitä esimerkiksi MIDEn näkyvyyden lisäämiseksi. Kiinnostus MIDEä kohtaan oli hakuvaiheessa suuri, kun hakemuksia tutkimusohjelmaan tuli yhteensä 80 kappaletta. Näistä hakemuksista mukaan saatiin valittua todella tasokkaat projektit. MIDEn tavoitteista Neuvo nosti esille yhteistyön parantamisen TKK:n sisällä sekä toisilta oppimisen yli eri tiedekuntarajojen.

MIDE on nyt syksyllä käynnistänyt Bit Bang –jatko-opiskelijaprojektin, jonka tavoitteena on luoda katsantoa siihen, miltä digitalisoitunut maailma näyttää vuonna 2025: miten tietotekniikka tulee muuttamaan ihmisten arkea? Kurssilla on mukana jatko-opiskelijoita TaiKista, TKK:sta ja HKKK:sta. MIDEssä on näin ollen jo näkyvissä Aalto-yliopiston kaltaisia yhteistyökomponentteja.

Neuvo nosti puheenvuorossaan esille myös EIT:N, Euroopan Teknologiainstituutin. Hänet nimitettiin EIT:n johtokuntaan heinäkuussa. EIT:n päätavoitteita ovat korkeatasoinen tutkimus ja opetus sekä erilaisten innovaatioiden tuottaminen bisneselämää varten. Instituutin toiminta tulee tulevaisuudessa varmasti vahvasti vaikuttamaan myös TKK:lla näihin osa-alueisiin. Tavoitteena on, että instituutti pääsisi aloittamaan toimintansa vuonna 2010. http://eit.europa.eu

Tutkimusohjelman projektit esittäytyivät

Päivän aikana kuultiin MIDE-tutkimusohjelmaan kuuluvien projektien esittelyjä yhteensä yhdeksän kappaletta. Digitalisoitumiseen keskittyvän tutkimuksen tarkoituksena on mm. edistää ICT-tekniikan mahdollisuuksien hyödyntämistä uudenlaisten ajattelumallien luomiseksi kaikessa tekniikassa. Esimerkiksi Vinco-projektista projektipäällikkö Anu Sivunen oli kertomassa, miten virtuaaliympäristöt voivat luoda uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia työelämään. Projektin tavoitteena on selvittää mm. miten erilaiset ryhmät muodostuvat ja toimivat 3D-ympäristöissä.

MIDEn energiatutkimuksen tavoitteena taas on kehittää sellaisia energiateknisiä sovelluksia, jotka vastaavat kasvaviin tuotannon, varastoinnin, siirron ja jakelun ongelmiin. Professori Harri Lipsanen HighLight –projektista valaisi kuulijoille oman tutkimusryhmänsä aluetta. Teholedien odotetaan tulevaisuudessa vähentävän merkittävästi valaistukseen käytetyn sähkön kulutusta. Tutkimusohjelmassa kehitetään epäorgaanisiin puolijohteisiin perustuvia prototyyppejä LED-valoista.

.

Professori Harri Lipsanen HighLightista

Lisätietoja MIDEn projekteista http://mide.tkk.fi/Projektit.

Tulevaisuudessa MIDEn tavoitteena on laajentaa tutkimusalueitaan käsittelemään myös rakentamisyhdyskuntaa ja bioenergiaa. Projektien tulee olla merkittäviä pitkän aikavälin hankkeita. MIDE on käynnistänyt näihin alueisiin liittyvän hakuohjelman. Hakuohjelmasta tarkemmin http://mide.tkk.fi/Projektihaku.

MIDE-projektien esitysmateriaaleja ja lisätietoja tutkimusohjelmasta voi kysyä
projektikoordinaattori Sami Ylöseltä puh. 09 470 25698, sami.ylonen@tkk.fi.