Siirry pääsisältöön

TKK:n MIDE-tutkimusohjelmaan kolme vierailevaa huippuprofessoria

Teknillisen korkeakoulun MIDE-tutkimusohjelma on tehnyt rahoituspäätöksen kolmen vierailevan huippuprofessorin palkkaamisesta. MIDEn johtajan, professori Yrjö Neuvon mukaan professuurit tukevat hyvin MIDEn tavoitteita, joita ovat vahva perustutkimus ja yhteistyön vahvistaminen niin eri projektien välillä kuin kansainvälisestikin. Vierailevat professorit tulevat vaikuttamaan yhteensä yhdeksässä MIDE-projektissa. ”Odotamme mielenkiinnolla minkälaista uutta tietämystä, yhteistyömalleja ja innovaatioita heidän vierailunsa tuottaa”, Neuvo summaa.

Professori Irem Tumer, School of Mechanical, Industrial and Manufacturing Engineering, Oregon State University, USA. Professori Turner tulee työskentelemään seuraavissa MIDE-projekteissa: HybLab, CNB-E, IPPES, ISMO, HighLight ja Exergy.

Tutkimus Professori Irem Tumerin tutkimus keskittyy systemaattisten ja matemaattisten menetelmien kehittämiseen monimutkaisten ja integroitujen järjestelmien suunnittelun, mallintamisen ja analysoinnin tueksi. Hänen tutkimuksensa painopistealueita ovat riskiperusteinen ja mallipohjainen suunnittelu, systeemianalyysi ja optimointi sekä epävarmuuksien mallintaminen suunnittelussa. Sovelluskohteita ovat monimutkaiset tekniset järjestelmät, esimerkiksi lentokoneet, avaruusalukset ja autot. Professori Tumer on aiemmin työssään tutkinut mm. valmistusmyötäistä suunnittelua, värähtelyanalyysia ja vaurioanalyysia.

Suomalainen vastuutaho Professori Eric Coatanéa, Konerakennustekniikan laitos, TKK

Professori Babak Amir Parviz, Department of Electrical Engineering, University of Washington, USA. Professori Parviz osallistuu MIDEssä HighLight, IPPES and CNB-E –projekteihin.

Tutkimus Professori Parviz tulee osallistumaan MIDEssä energiantutkimukseen liittyviin projekteihin. Ryhmien tutkimusaloina ovat sähkökemia, hiilen nanomateriaalit, fotoniikka sekä kiinteän olomuodon nano- ja mikrometrimittakaavan rakenteiden valmistustekniikka. Professori Parviz on maailmanlaajuisesti tunnustettu itsejärjestyvien rakenteiden asiantuntija, jonka ainutlaatuinen tutkimustausta sekä kemian ja puolijohdetekniikan tuntemus mahdollistaa huipputason tutkimuksen. Hän tutkii yhteistyössä TKK:n tutkimusryhmien kanssa fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä, joilla voidaan liittää nano- ja mikrometriskaalan komponentteja ennalta määritettyihin kohteisiin ja yhdistää niitä toisiinsa. Sen lisäksi, että tutkimuksella on suuri merkitys erittäin pienten mikrosysteemien valmistamisessa, sillä on merkittävä rooli epätavallisen muotokertoimen laitteita työstettäessä: kun taipuisia piirejä tai elektronisia ja optisia laitteita integroidaan tavanomaisista elektroniikan materiaaleista poikkeavien materiaalien, kuten lasin ja kankaiden, pinnalle.

Suomalainen vastuutaho Professori Harri Lipsanen, HighLight / Micronova, TKK

Professori Mark Billinghurst, HIT Lab, The University of Canterbury, New Zealand. Professori Billinghurst tuo panoksensa MIDEn projekteista UI-ARTiin, OtaSizzleen ja VINCOon.

Professori Billinghurst on alan keskeisimpiä vaikuttajia ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen ja erityisesti lisätyn todellisuuden (Augmented Reality), tutkimuksessa. Tutkimuksessa on keskitytty siihen, miten 3D-mallinteita voidaan käyttää apuna tilanteeseen sopivan tiedon hankkimisessa. Professori Billinghurst on ArtTooKit-ohjelmiston pääkehittäjä. Ohjelmisto on yksi tunnetuimpia ja käytetyimpiä lisätyn todellisuuden käyttöjärjestelmiä. HIT Lab NZ:ssa professori Billinghurst on työskennellyt AR-todellisuutta varten kehiteltyjen sosiaalisen mediaan liittyvien mobiilisovellusten parissa. Sovellusten avulla käyttäjillä on mahdollisuus saada realiaikaista tietoa sosiaalisen verkostoonsa kuuluvista kontakteista. Tieto esitetään lisätyn todellisuuden keinoin. HIT Lab NZ:ssa on myös tutkittu sitä, miten virtuaaliset ryhmät tekevät yhteistyötä 3D-mallinnetuissa ympäristöissä sekä erityisesti sitä, miten näitä ympäristöjä voidaan käyttää apuna luomaan läsnäolon tuntua esimerkiksi virtuaalisessa kokoustamisessa.

Suomalainen vastuutaho Professori Samuel Kaski, UI-ART, Tietojenkäsittelytieteen laitos, TKK