Siirry pääsisältöön

VinCo

Innovatiivinen liiketoiminta ja yhteistyö virtuaaliympäristöissä


Avainsanat: innovaatio, liiketoiminta, teknologiavälitteinen viestintä, virtuaalisuus, virtuaalimaailma, yhteistyö

Tutkimusprojektissa tarkastellaan, miten yhteistyö ja viestintä globaaleissa hajautetuissa tiimeissä ja virtuaalimaailmoissa voi edistää liiketoimintaa ja innovaatioita. Virtuaalimaailmoilla tarkoitetaan 3D-ympäristöjä (MMORLG), joissa käyttäjät voivat joustavasti muokata ulkonäköään. Yhteistyön dynamiikan ja viestinnän yhteyksiä innovatiiviseen liiketoimintaan ei ole toistaiseksi tutkittu, ja tähän mennessä myös virtuaalimaailmojen tutkimus on keskittynyt lähinnä peleihin. Tämä tutkimus luo uutta tietoa virtuaalisen ja perinteisen maailman rajapinnoista sekä virtuaalisista ympäristöistä yhteistyön ja liiketoiminnan keskuksina. Tässä tutkimuksessa tehdään ensin esitutkimus perinteisen viestintäteknologian välityksellä toteutettavassa hajautetussa innovaatioympäristössä. Samalla kehitetään menetelmiä tutkia MMORLG-ympäristöjä. Tutkimuksen seuraavissa vaiheissa virtuaalimaailmoja tutkitaan monitieteellisesti ja -metodisesti läheisessä yhteistyössä hankkeen kansainvälisten partnereiden kanssa. Tulokset raportoidaan korkeatasoisissa kansainvälisissä konferensseissa ja julkaisuissa.