Siirry pääsisältöön

Matti Vartiainen

 • Pekka Alahuhta and Matti Vartiainen,
  "Artefacts Supporting Distributed Design Collaboration,"
  in Proceedings of NordDesign 2014 conference, Kalevi Ekman Miko Laakso, 2014, pp. 223-232.
 • Heini Ikävalko, Anu Hakonen and Matti Vartiainen,
  Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen,
  Helsinki: 2014. (Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 3/2014).
  Electronic publication
 • H Muukkonen, K Hakkarainen, Shupin Li and M Vartiainen,
  "Tracking Mobile Workers’ Daily Activities with the Contextual Activity Sampling System,"
  in Design, User Experience, and Usability. User Experience Design for Diverse Interaction Platforms and Environments, Aaron Marcus, 2014, pp. 289-300.
 • Matti Vartiainen,
  "Hindrances and enablers of fluent actions in knowledge work,"
  in Psychologie menschlichen Handelns: Wissen und Denken – Wollen und Tun, P Sachse and E Ulich, Langerich: Pabst Science Publishers, 2014, pp.95-111.
 • Matti Vartiainen, Eero Palomäki, Mikko Heiskala, Kai Hakkarainen, Hanni Muukkonen and Kari Salo,
  Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe),
  Helsinki: Aalto-yliopisto, 2014. (Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 8/2014).
 • Ursula Hyrkkänen, Johanna Koroma, Mira Lehti and Matti Vartiainen,
  Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä. Menetelmiä työpaikkaselvitykseen,
  Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2013. (Turun ammattikorkeakoulu, raportteja).
 • Johan Lönnblad and Matti Vartiainen,
  "Tulevaisuuden kompetenssit globaalissa työssä,"
  in Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa, Anne Rouhelo and Heli Trapp, Turku: Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeksus Brahea, 2013, pp. 10-ö15.
 • Matti Vartiainen,
  "Osaamisen johtaminen työn uusissa muodoissa,"
  in Tieto ja osaaminen kilpailuetuna, Päätoimittaja: Pirjo Ståhle, Helsinki: Kauppalehti, 2013, pp. 1-30.
 • Matti Vartiainen and Olli Jahkola,
  "Pros and Cons of Various ICT Tools in Global Collaboration – A Cross-Case Study,"
  in Human interface and management of information. Information and interaction for learning, culture, collaboration and business, S Yamamoto (Ed.), Berlin, Heidenberg: Springer, 2013, pp. 391-400.
  Electronic publication
 • Robert M Verburg, Petra Bosch-Sijtsema and Matti Vartiainen,
  "Getting it done: Critical success factors for project managers in virtual work settings,"
  International Journal of Project Management, Vol. 31, no. 1, pp. 68-79, 2013.
  Electronic publication
 • U Hyrkkänen and Vartiainen. M,
  "Heart Rate Variability Measurements in Mobile Work,"
  in Exploring the Abyss of Inequalities, K Eriksson-Backa, A Luoma and E Krook, Heidelberg: Springer, 2012, pp. 60-67.
  Electronic publication
 • Johan Lönnblad and Matti Vartiainen,
  Future Competences – Competences for New Ways of Working,
  Turku: University of Turku, 2012. (Publication series, University of Turku, Brahea Centre for Training and Development, B:12).
 • Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä and Matti Vartiainen,
  Palkkatietämys Suomessa,
  Helsinki: Aalto-yliopisto, 2012. (TIEDE+TEKNOLOGIA 16/2012).
 • C.M Antoni, X Baeten, R Lucas, S Perkins and M Vartiainen,
  Pay and reward systems in organizations – Theoretical approaches and empirical outcomes,
  Lengerich: Pabst Science Publishers, 2011.
 • Petra Bosch-Sijtema, Renate Fruchter, Matti Vartiainen and Virpi Ruohomäki,
  "Challenging New Ways of Working for Managers in Global Collaborative Work Environments in session New Ways of Organizing Work: Developments, Perspectives and Experiences,"
  in Proc. The Academy of Management Annual Meeting, San Antonio, USA, August 12-16, 2011, 2011.
 • Petra Bosch-Sijtema, Renate Fruchter, Matti Vartiainen and Virpi Ruohomäki,
  "Challenging New Ways of Working for Remote Managers in Global Collaborative Work Environments,"
  in Kelliher, C. & Richardson, J. (Eds.) New ways of organizing work. Developments, Perspectives, and experiences, New York: Routledge, 2011, pp. 160-175.
 • Petra M Bosch-Sijtsema, Renate Fruchter, Matti Vartiainen and Virpi Ruohomaki,
  "A Framework to Analyze Knowledge Work in Distributed Teams,"
  Group & organization management, Vol. 36, no. 3, pp. 275-307, 2011.
  Electronic publication
 • U Hyrkkänen, J Koroma, H Muukkonen, M Ojalehto, M Rautio and M Vartiainen,
  Mobiilin työn työolojen ja työkuormituksen arviointikonsepti,
  Turku: 2011. (Turun ammattikorkeakoulu, raportteja, 103).
 • Elina Moisio and Matti Vartiainen,
  "Knowledge of Pay Study in Finland - Objectives, Data and Methods,"
  in Proc. The 3rd Reward Management Conference (RMC), EIASM, Brussels, 1.-2.12. 2011, 2011.
 • Matti Vartiainen,
  "Evidenssipohjainen johtaminen – onko sitä?,"
  in Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen, P Juuti (toim.), Vantaa: JOHTAMISTAIDON OPISTO, 2011, ss. 46-59.
 • Matti Vartiainen,
  "Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin,"
  in Vartiainen, M. (toim.) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin, Helsinki: Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011, 2011, pp. 65-81.
 • Matti Vartiainen (toim.),
  Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin, Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011,
  Helsinki: 2011.
 • Petra M Bosch-Sijtsema, Virpi Ruohomäki and Matti Vartiainen,
  "Multi-locational knowledge workers in the office: Navigation, disturbances and effectiveness,"
  New Technology, Work and Employment, Vol. 25, no. 3, pp. 183-195, 2010.
  Electronic publication
 • Eija Korpelainen, Matti Vartiainen and Mari Kira,
  "Self-determined adoption of an ICT system in a work organization,"
  The Journal of Organizational and End User Computing, Vol. 20, no. 4, pp. 51-69, 2010.
 • Johan Lönnblad and Matti Vartiainen,
  "Global leadership – a cross-case study of five global companies,"
  in Proc. the 9th European congress of the International Industrial Relations Association (IIRA) 28 June – 1 July 2010. University of Copenhagen. Denmark, Copenhagen, Denmark: The International Industrial Relations Association (IIRA), 2010.
 • Steven J Perkins and Matti Vartiainen,
  "European Reward Management? Introducing the special issue,"
  Thunderbird International Business Review, Vol. 52, no. 3, pp. 175-187, 2010.
  Electronic publication
 • Matt Vartiainen and Ursula Hyrkkänen,
  "Changing Requirements and Mental Workload Factors in Mobile Multi-Locational Work,"
  New Technology, Work and Employment, Vol. 25, no. 2, pp. 117-135, 2010.
  Electronic publication
 • Matti Vartiainen and Ursula Hyrkkänen,
  "Kuormitus- ja hyvinvointitekijät uusissa työteon tavoissa,"
  in Työhyvinvoinnin johtaminen, M Suutarinen and P-L Vesterinen, Helsinki: OTAVA PUBLISHING COMPANY LTD, 2010, pp. 79-99.
  Electronic publication
 • Matti Vartiainen and Johan Lönnblad,
  "Do collaborative working environments support globally distributed working?,"
  in IWP Conference on Work, Wellbeing and Performance 2010, Sheffield, UK: The University of Sheffield, 2010.
 • J.H. Erik Andriessen and Matti Vartiainen,
  "Mobile virtual work in a globalising world,"
  in Innovation in the Transformation of Jobs and Organizations, A Battistelli, Roma, Di Renzo Editore: 2009, pp. 117-134.
 • Petra Bosch-Sijtsema, Renate Fruchter, Virpi Ruohomäki and Matti Vartiainen,
  "Challenging new ways of working for remote managers,"
  in Proceedings of European Group of Organization Studies (EGOS) 2009, 2009.
 • Petra Bosch-Sijtsema and Vartiainen, Matti Ruohomäki,
  "Knowledge work productivity in distributed teams,"
  Journal of Knowledge Management, Vol. 13, no. 6, pp. 533-546, 2009.
 • K Gareis, Matti Vartiainen and K Stanoevska-Slabeva,
  "Challenges of European SMEs in ICT-enabled global collaboration: results from a European survey,"
  in Proc. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009, 2009.
 • Ursula Hyrkkänen and Matti Vartiainen,
  "Mobile work - assessing the complexity and workload factors as challenges for occupational health care,"
  in Proc. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009, 2009.
 • Ursula Hyrkkänen and Matti Vartiainen,
  Säädyllisissä ja hyvissä oloissa: mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen,
  Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2009. (Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia, 29).
 • Ursula Hyrkkänen, Matti Vartiainen and Niina Nurmi,
  "Work load assessment of mobile work is a challenge for occupational health care,"
  in Topic Sessions book, 2009, Topic Session T69-1.
 • Satu Koivisto, Virpi Ruohomäki and Matti Vartiainen,
  "Multiple roles of distributed team leaders,"
  in Proc. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009, 2009.
 • Juha-Matti Lehtonen, Mikko Hippeläinen, Juhani Kouri and Matti Vartiainen,
  "Operation time in coronary artery bypass graft,"
  International Journal of Management and Enterprise Development, Vol. 7, no. 4, 445-455, 2009.
 • Virpi Ruohomäki and Matti Vartiainen,
  "Meaning of multiple workplaces for a distributed and mobile team,"
  in Proc. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009, 2009.
 • Matti Vartiainen,
  "Blurred knowledge work - enablers and hindrances,"
  in Proc. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009, 2009.
 • Matti Vartiainen,
  "Working in Multi-locational Office - How Do Collaborative Working Environments Support?,"
  in Human Centered Design. Proceedings of First International Conference, HCD, held as Part of HCI International, Masaaki Kurosu, Berlin, Heidelberg, Springer Verlag: 2009, pp. 1090-1098.
 • Matti Vartiainen,
  "Yllätyksiin valmis organisaatio,"
  in Yllätyksellinen maailma - miten toimit ja löydät mahdollisuudet?, Pauli Juuti, Tampere: JTO-Palvelut Oy, 2009, s. 55-74.
 • Petra Bosch-Sijtsema, Virpi Ruohomäki and Matti Vartiainen,
  Knowledge work productivity in distributed teams: a review on elements affecting productivity of knowledge work,
  Espoo: 2008. (Helsinki University of Technology, Work Psychology and Leadership, Research Report).
 • Petra Bosch-Sijtsema, Virpi Ruohomäki and Matti Vartiainen,
  "Knowledge worker mobility: the effect on productivity in the workplace,"
  in Proceedings of 24th EGOS Colloquium, 2008.
  Electronic publication
 • Satu Koivisto and Matti Vartiainen,
  "Mitä rooleja tarvitaan hajautetun työn johtamisessa? Laadullinen tutkimus virtuaalitiimien vetäjien rooleista,"
  Psykologia, Vol. 43, no. 1, s. 27-43, 2008.
 • Eija Korpelainen, Meri Jalonen, Anneli Pulkkis and Matti Vartiainen,
  Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa,
  Espoo: Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, 2008. (Helsinki University of technology, Department of Industrial Engineering and Management Report, 2008/1).
  Electronic publication
 • Juha-Matti Lehtonen, M Hippeläinen and J., Vartiainen, Matti Kouri,
  "Operation time in coronary artery bupass graft (CABG),"
  in Proceedings of the International Conference on Productivity and Quality Research ICPQR 2008 - Productivity and Quality in Knowledge-based Organizations, Jaakko Kujala and Päivi Iskanius, Oulu, Finland: University of Oulu, Department of Industrial Engineering and Management; International Society of Productivity and Quality Research, 2008, pp. 368-377.
 • Minna Nylander, Timo Haukola, Matti Vartiainen and Sini Jämsén,
  Palkkausjärjestelmäuudistus kirkon alalla. Opas onnistuneeseen soveltamiseen,
  Espoo: Työsuojelurahasto; TKK, 2008.
 • H Schaffers, K Gareis, K Stanoevska-Slabeva, Matti Vartiainen and M Bijlsma,
  "Three role of collaborative working environments in enabling global businesses,"
  in Proceedings of ICE 2008, 2008, 8 pages.
  Electronic publication
 • Matti Vartiainen,
  "Facilitating mobile and virtual work,"
  in 21st Century Management, A Reference handbook, Vol. II, C Wangel, Thousand oaks: Sage, 2008, pp. 348-360.
 • Matti Vartiainen,
  "Full virtuality as the challenge of global HRM,"
  in Conference Proceedings of HRM Global 2008, Turku, Finland: Turku School of Economics, 2008, pp. 357-365.
 • Matti Vartiainen,
  "Hajautettu mobiili työ tietoyhteiskunnassa,"
  in Silmät auki! Tietoyhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2008, Ville Eloranta, Helsinki: Edita Prima, 2008, pp. 102-115.
 • Matti Vartiainen,
  "Liikkuva ja hajautettu työ osaamisen haasteena,"
  in Postmoderni ammattikasvatus - haasteena ubiikkiyhtieskunta, Helakorpi. S, Hämeenlinna: HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1, 2008, pp. 131-154.
 • Matti Vartiainen,
  Paikallinen sopiminen haastaa palkitsemiskäytännöt,
  , 2008.
  Electronic publication
 • Matti Vartiainen,
  "Use and development of total reward systems in a sample of companies during ten years,"
  in XXIX International Congress of Psychology: Abstracts: A Special Issue of the International Journal of Psychology, Vol. 43, Issue 3/4, June/August, p. 35, C Dalbert, 2008.
 • Matti Vartiainen,
  "Use and development of total reward systems in a sample of companies during ten years,"
  International Journal of Psychology, Vol. 43, no. 3-4, pp. 35-35, 2008.
 • Matti Vartiainen and J.H. Erik Andriessen,
  "Virtual team-working and collaboration technologies,"
  in An Introduction to Work and Organizational Psychology - A European Perspective, N Chmiel, Oxford: Blackwell Publishing, 2008, pp. 209-233.
 • Matti Vartiainen, Conny Antoni, Xavier Baeten, Niilo Hakonen, Rosemary Lucas and Henk Thierry,
  "Preface - Challenges of European reward systems,"
  in Reward management - Facts and Trends in Europe, Matti Vartiainen, Conny Antoni, Xavier Baeten, Niilo Hakonen, Rosemary Lucas and Henk Thierry (eds.), Lengerich: Pabst Science Publishers, 2008, pp. 3-12.
 • Matti Vartiainen, Conny Antoni, Xavier Baeten, Niilo Hakonen, Rosemary Lucas and Henk Thierry (eds.),
  Reward Management - Facts and Trends in Europe,
  Lengerich: Pabst Science Publishers, 2008.
 • Matti Vartiainen, Virpi Ruohomäki, K Hakkarainen, S Jalonen and K Kosonen,
  "Studying hindrances and enablers in knowledge work with CASS-method,"
  in Abstract Book, International Ergonomic Association, 2008, p. 90.
 • J Arnold, R Bouwen, M Teichmann and Matti Vartiainen,
  "Sustainable work in UE-27: Prospecting new challenges to W&O psychology,"
  in Proceedings of the XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology, Book of Abstracts, The Swedish Psychological Association, 2007.
 • Kiisa Hulkko and Matti Vartiainen,
  "Pay systems and outcomes in Finland,"
  in Shaping Pay in Europe - A Stakeholder Approach, C.H Antoni, X Baeten, B.M.J Emans and Mari Kira, Brüssel: P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 165-174.
 • U Hyrkkänen, A Putkonen and Matti Vartiainen,
  "Complexity and workload factors in virtual work environments of mobile work,"
  in Proceedings of EHAWC 2007, M.J Dainoff, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, pp. 85-94.
 • Ursula Hyrkkänen and Matti Vartiainen,
  "Hyvinvoinnin haastet mobiilissa työssä,"
  Työ ja ihminen, Vol. 21, no. 2, s. 160-172, 2007.
 • Niina Kokko and Matti Vartiainen,
  "Hajautetun työskentelyn kuormitustekijät,"
  Työ ja ihminen, Vol. 21, no. 2, s. 142-159, 2007.
 • Niina Kokko and Matti Vartiainen,
  "Mental workload factors in virtual work and their measurement,"
  in Proceedings of the XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology, EAWOP 2007. Book of Abstracts, The Swedish Psychological Association, 2007, p. 103.
 • Niina Kokko and Matti Vartiainen,
  "Mental Workloads in Virtual Work: Identifying and Coping with the Unique Stressors of Distance,"
  in Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2007.
 • Niina Kokko, Matti Vartiainen and J Lönnblad,
  "Individual and collective competencies in virtual project organizations,"
  Electronic Journal for Virtual Organizations and Networks, eJOV, Vol. 8, no. March, pp. 28-52, 2007.
 • Eija Korpelainen and Matti Vartiainen,
  Yhteistyöjärjestelmien käyttö ja toimivuus henkilöstön osaamisen kehittämisen ja ylläpidon näkökulmasta,
  Espoo: Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership, 2007. (Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report, 2007/2).
 • Aino Salimäki and Matti Vartiainen,
  "Esimiehen rooli suoriutumisen arviointiin perustuvassa palkkauksessa,"
  in TOP1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta, A Aro, T Feldt and V Ruohomäki, Helsinki: Edita, 2007, s. 114-146.
 • Matti Vartiainen,
  "Analysis of multilocational and mobile knowledge workers' work spaces,"
  in Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics, Proceedings of 7th International Conference, EPCE 2007, E Harris, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, pp. 194-203.
 • Matti Vartiainen,
  "Distributed and Mobile Workplaces,"
  in Distributed and Mobile Work - Places, people and technology, Helsinki: Otatieto, 2007, pp. 13-85.
 • Matti Vartiainen,
  "Full virtuality - challenges of globalised working environments,"
  in Abstracts of the Third Conference on Cultural and Activity Research (FISCAR'07). Transforming objects of social practices within global networks, 2007.
 • Matti Vartiainen,
  "Mobiilityö vai hajautettu työ?,"
  Työn tuuli, no. 2, s. 23-28, 2007.
 • Matti Vartiainen, Marko Hakonen, Satu Koivisto, Petri Mannonen, Mika P Nieminen, Virpi Ruohomäki and Anni Vartola,
  Distributed and Mobile Work - Places, people and technology,
  Helsinki: Otatieto, 2007.
 • Matti Vartiainen and M Lourdes,
  "Competences required to become a European WOP psychologist. A competence model survey,"
  in Proceedings of the XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology. Book of Abstracts, The Swedish Psychological Association, 2007.
 • R Verburg, P.M Bosch-Sijtsema and Matti Vartiainen,
  "Coordination requirements and management mechanisms in extreme virtuality,"
  in Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2007.
 • E Andriessen and Matti Vartiainen,
  "Emerging mobile virtual work,"
  in Mobile Virtual Work: A New Paradigm, E Andriessen and Matti Vartiainen, Heidelberg: Springer, 2006, pp. 3-12.
 • J.H. Erik Andriessen and Matti Vartiainen (eds.),
  Mobile Virtual Work - A New Paradigm?,
  Berlin: Springer, 2006.
 • Petra Bosch-Sijtsima, T Brodt, R Verburg, Matti Vartiainen and E Andriessen,
  "Extreme virtuality motivation,"
  in Proc. Symposium on the Limits of Virtual Working, Valencia, Spain, 16-18 November 2006, 2006.
 • Marko Hakonen, Jukka Lipponen, Matti Vartiainen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "Trust, identity and effectiveness in virtual organisations,"
  in Proceedings of European Productivity Congress, EPC 2006, Helsinki: 2006, pp. 60-65.
 • Niina Kokko (Nurmi, Niina) and Matti Vartiainen,
  Hajautetun työskentelyn vaatimukset ja hyvinvointitekijät,
  Espoo: TKK Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership, 2006. (TKK Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report, 2006/2).
  Electronic publication
 • H Lonka, K Lonka and Matti Vartiainen,
  "A comparative study of two project networks,"
  in Proc. 3rd International Conference on Project Management (ProMAC2006), Sydney, Australia, 27-29 September 2006, 2006.
 • Matti Vartiainen,
  "Hallitustyön toimintavaatimukset ja kriittiset menestystekijät,"
  in Tieteestä ulospäin. Puheenvuoroja kauppatieteellisen tiedon merkityksestä yhteiskunnassa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, Sarja C-1:2006, Anni Paalumäki (toim.), Turku: 2006, s. 148-157.
 • Matti Vartiainen,
  "Mobile virtual work - concepts, outcomes and challenges,"
  in Mobile Virtual Work: A New Paradigm?, E Andriassen and M Vartiainen, Heidelberg: Springer, 2006, pp. 13-44.
 • Matti Vartiainen,
  "Studying mobile multi-location work,"
  in Workspace Methodologies - Studying Communication, Collaboration and Workscapes, Matti Vartiainen, Espoo: Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership, 2006, s. 1-9.
 • Matti Vartiainen and Erik Andriessen,
  "Mobile Virtual Work: What Have We Learned?,"
  in Mobile Virtual Work - A New Paradigm?, J.H. Erik Andriessen and Matti Vartiainen, Berlin: Springer, 2006, pp. 369-386.
 • Matti Vartiainen (Ed.),
  Workspace Methodologies - Studying Communication, Collaboration and Workscapes,
  Espoo: Bit Research Centre, 2006. (TKK Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership, Report 2006/3).
  Electronic publication
 • Matti Vartiainen, Marko Hakonen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "Emergence of mobile virtual work: concepts, outcomes and challenges,"
  in Zur Psychologie der Tätigkeit, P Sachse and W.G Weber (Hrsg.), Bern: Huber, 2006, pp. 298-327.
 • Matti Vartiainen and Kiisa Hulkko,
  "Implementation of reward systems: Quality of procedures and outcomes,"
  in Abstracts of 26th International Congress of Applied Psychology, 2006, p. 294.
 • Conny Antoni, Ansgar Berger, Xavier Beaten, An Verbruggen, Ben Emans, Kiisa Hulkko, Matti Vartiainen, Ian Kessler and Elisabeth Neu,
  Wages and working conditions in European Union,
  Luxembourg: Office for Official Publications of the European Commission: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2005.
  Electronic publication
 • Ursula Hyrkkänen and Matti Vartiainen,
  Mobiili työ ja hyvinvointi,
  Helsinki: Työministeriö, 2005. (Työpoliittinen tutkimus, 293).
 • Inkeri Ruuska and Matti Vartiainen,
  "Characteristics of knowledge sharing communities in project organizations,"
  International Journal of Project Management, Vol. 23, no. 5, pp. 374-379, 2005.
 • Matti Vartiainen,
  "Kymmenen vuoden opetuksia - hitaus ja toisto,"
  Psykologia, Vol. 40, no. 3, s. 256-259, 2005.
 • Matti Vartiainen,
  "Mobiilin, hajautetun työn ominaisuudet,"
  in Toiminta 05. Esitysten tiivistelmät ja ohjelma. Toiminnan ja teorian sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 16.-17.5.2005, TKK Dipoli, Espoo, S Hyppönen, O Hyppönen, L Norros and Matti Vartiainen, Espoo: 2005, s. 72-73.
 • Matti Vartiainen,
  "Mobile virtual work - concepts, outcomes and challenges,"
  in Proc. Internationale Fachtagung Psychologie der Tätigkeit, Universitätszentrum Obergurgl, Tirol, Austria, 1.-4. September 2005, 2005, pp. 24-27.
 • Matti Vartiainen,
  "Palkitseminen hajautetuissa ja globalisoituvissa organisaatioissa,"
  in Palkitseminen globaalissa Suomessa, Matti Vartiainen and Juhani Kauhanen, Helsinki: WSOY, 2005, s. 268-279.
 • Matti, Hakonen, Marko Vartiainen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "What makes dispersed teams and project different methodological considerations,"
  in Proc. XII. European Congress of Work and Organizational Psychology, "Convivence in Organizations Society", Istanbul, Turkey, May 12-15, 2005, European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 2005.
 • Matti Vartiainen and Juhani Kauhanen,
  Palkitseminen globaalissa Suomessa,
  Helsinki: WSOY, 2005.
 • Matti Vartiainen and Juhani Kauhanen,
  "Palkitseminen kansainvälistyvässä Suomessa,"
  in Palkitseminen globaalissa Suomessa, Matti Vartiainen and Juhani Kauhanen, Helsinki: WSOY, 2005, s. 11-31.
 • Matti Vartiainen, Johan Lönnblad, Anssi Balk and Kari Jalonen,
  Mobiilin työn haasteet,
  Helsinki: Työministeriö, 2005. (Työpoliittinen tutkimus, 269).
 • Marko Hakonen, Matti Vartiainen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "Justice as an antecedent of trust in dispersed workgroups,"
  in Proc. Proceedings of the 20th EGOS Colloquium: The Organization as a Set of Dynamic Relationships. Sub-theme 30: Trust in hybrids. Ljubjana, Slovenia, July 1-3, 2004, 2004.
 • Marko Hakonen, Matti Vartiainen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "Luottamuksen synty hajautetuissa työryhmissä,"
  Psykologia, Vol. 39, no. 2, s. 125-133, 2004.
 • U Hyrkkänen, L Leimala, S Nenonen, A Romana and Matti Vartiainen,
  "Työhyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä,"
  in Näkökulmia hyvinvointiin 3. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 25, T Hautala, S Nenonen and I Saario, Turku: 2004, ss. 70-87.
 • Marjo Kauppinen, Matti Vartiainen, Jyrki Kontio, Sari Kujala and Reijo Sulonen,
  "Implementing Requirements Engineering Processes throughout Organizations: Success Factors and Challenges,"
  Information and Software Technology: the international journal for computer managers, Vol. 46, no. 14, pp. 937-953, 2004.
 • Carita Lahti, Saara Tarumo and Matti Vartiainen,
  Palkkausjärjestelmien kehittäminen,
  Helsinki: Edita Prima Oy, 2004.
 • Leenamaija Otala, Johanna Jaskari and Matti Vartiainen,
  Oppivien organisaatioiden tunnuspiirteet,
  Espoo: Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership, 2004. (Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and LeadershipTeaching material, 2004/1).
  Electronic publication
 • Inkeri Ruuska and Matti Vartiainen,
  "Characteristics of knowledge sharing communities in project organizations,"
  in Proceedings of the IRNOP VI Conference in Turku, Finland 2004, Kim Wikström and Karlos Artto, Turku: Åbo Akademi University; Helsinki University of Technology, 2004, pp. 578-598.
 • Inkeri Ruuska and Matti Vartiainen,
  "Communities as learning environments for workplace learning,"
  in Proc. Workplace Learning - from the Learners' Perspective, Copenhagen, Denmark, 25-27 November 2004, 2004.
 • Matti Vartiainen,
  "Palkitseminen hajautetussa organisaatiossa,"
  Työn tuuli, no. 2, s. 52-58, 2004.
 • Matti Vartiainen, Marko Hakonen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "Degree of virtuality, the well-being and performance in dispersed teams and projects,"
  in Proc. Proceedings of 8th International Workshop on Teamworking (IWOT 8), Treir, Germany, September 16-17, 2004, Teir: University of Teir; European Institute for Advanced Studies in Management, 2004, 11 p. + appendix.
 • Matti Vartiainen, Niina Kokko (Nurmi, Niina) and Marko Hakonen,
  Hallitse hajautettu organisaatio,
  Helsinki: Talentum, 2004.
 • R Arnkil, P Rissanen, S Pitkänen, T Piirainen, P Koski, Pekka Berg, Matti, Gustavsen, B Vartiainen, Philips M Ekman, H Finne and C Riegler,
  The Finnish Workplace Development Programme a Small Giant? Evaluation Report,
  Helsinki: 2003. (Ministry of Labour).
 • Marko Hakonen and Matti Vartiainen,
  "Trust in virtual teams,"
  in Identity and Diversity in Organizations, Portugal: 2003.
 • Jyrki Kasvi, Matti Vartiainen and Milla Hailikari,
  "Managing knowledge competences in projects and project organizations,"
  International Journal of Project management, Vol. 21, no. 8, pp. 571-582, 2003.
 • S Koivusalo, T Loikkanen and Matti Vartiainen,
  "Corporate social responsibility. Strategies in technology foresight, innovation and enabling organizational culture,"
  in Proceedings of SOL Global Forum, 2003.
 • Niina Kokko, Matti Vartiainen and Marko Hakonen,
  "Collective competencies in virtual organizations,"
  in Human Factors in Organizational Design and Management - VII. Redesigning Work and Macroergonomics - Future Perspectives and Challenges, Proceedings of the 7th International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management, H Luczak and K.J Zink, Aachen, Germany: 2003, pp. 403-408.
 • Niina Kokko, Matti Vartiainen and Marko Hakonen,
  "Hajautetun työskentelyn osaamisvaatimukset,"
  Aikuiskasvatus, no. 4, s. 269-282, 2003.
 • Leenamaija Otala, Johanna Jaskari and Matti Vartiainen,
  Osaamisen kehittäminen ja johtaminen - tapauskuvauksia Suomesta,
  Espoo: 2003. (HUT Industrial Management and Work and Organizational Psychology, Teaching Material No 4).
 • Inkeri Ruuska and Matti Vartiainen,
  "Communities and other social structures for knowledge sharing. A case study in an Internet Consultancy Company,"
  in Communities and Technologies, M Huysman, E Wenger and W Wulf, Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 163-183.
 • Inkeri Ruuska and Matti Vartiainen,
  "Critical project competences - a case study,"
  in Proc. Proceedings of the 3rd International Conference on Researching Work and Learning, Book VI, Tampere, Finland, 25-27 July, 2003, 2003, pp. 197-206.
 • Inkeri Ruuska and Matti Vartiainen,
  "Critical project competences - a case study,"
  Journal of Workplace Learning, Vol. 15, no. 7/8, pp. 307-312, 2003.
 • Inkeri Ruuska and Matti Vartiainen,
  "Personalized knowledge and competence transfer mechanisms: A case study in an internet consultancy,"
  in Identity and Diversity in Organizations, Lisboa, Portugal: EAWOP; CIS; APP; ISCTE, 2003.
 • Christina Sweins and Matti Vartiainen,
  "The functionality of employee ownership funds in 36 Finnish organizations, building a model,"
  in Proc. EAWOP, Proceedings of the XIth European Congress on Work and Organization Psychology, Lisboa, Portugal 14-17 May 2003, Portugal: EAWOP; CIS; APP; ISCTE, 2003.
 • Matti Vartiainen,
  "Emerging Organizations in Technologized and Globalized Contexts,"
  in Identity and Diversity in Organizations, Lissabon: 2003.
 • Matti Vartiainen,
  "Oppivan organisaation tunnuspiirteitä,"
  in Osaamisen kehittäminen ja johtaminen - tapauskuvauksia Suomesta, Leenamaija Otala, Johanna Jaskari and Matti Vartiainen, Espoo: HUT Industrial Management and Work and Organizational Psychology, Teaching material No 4, 2003, s. 121-135.
 • Matti Vartiainen, Marko Hakonen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "Hajautetun työn ulottuvuudet - metodologinen tarkastelu,"
  in Proc. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 1.-2.12.2003, 2003, s. 62-63.
 • Matti Vartiainen, Marko Hakonen and Niina Kokko (Nurmi, Niina),
  "The use and usefulness of communication, collaboration and knowledge management tools in virtual organizations,"
  in Human-Centred Computing: cognitive, social and ergonomic aspects, Vol. 3, D Harris, V Duffy, M Smith and C Stephanidis, 2003, pp. 889-893.
 • Matti Vartiainen, Niina Kokko (Nurmi, Niina) and Marko Hakonen,
  "Competences in virtual organizations,"
  in Proc. Proceedings of the 3rd International Conference on Researching Work and Learning, Book I, Tampere, Finland, 25-27 July 2003, Tampere: 2003, pp. 209-219.
 • Matti Vartiainen, Inkeri Ruuska and Jyrki J.J Kasvi,
  Projektiosaaminen - dynaamisen organisaation voimavara,
  Tampere: Teknologiateollisuus ry, 2003.
 • Inkeri Ruuska, Anni Simola and Matti Vartiainen,
  "Communities of practice in inter-organizational knowledge sharing - a case study of a community in ICT corporation,"
  in Proc. Continuous Innovation in Business Processes and Networks, Proceedings of the 4th CINet Conference, September 15-18.2002, Espoo, Finland, Riitta Smeds, Espoo: Helsinki University of Technology, 2002, pp. 593-604.
 • Anni Simola, Marko Hakonen and Inkeri, Vartiainen, Matti Ruuska,
  "Inter-project learning and knowledge sharing - a case study of software project managers,"
  in Continuous Innovation in Business Process and Networks. Proceedings of the 4th International CINet Conference, Riitta Smeds, Espoo: Helsinki University of Technology, 2002, pp. 605-614.
 • Christina Sweins and Matti Vartiainen,
  "Personal funds and employee participation,"
  in Proc. XVth World Congress of Sociology, Brisbane, Australia, 7-13.7.2002, International Sociological Association, 2002.
 • Matti Vartiainen,
  "Miten osaamista palkitaan?,"
  Työn tuuli, no. 2, s. 24-35, 2002.
 • Matti Vartiainen and Marko Hakonen,
  "The functionality of virtual teams,"
  in Proc. Proceedings of the 6th International Workshop on Teamworking, 16-17 September 2002, Malmö, Sweden, Malmö: Malmö University, 2002, pp. 361-383.
 • Matti Vartiainen and Kirsi Nurmela,
  "Tavoitteet ja tulkinnat - motivaatio ja palkitseminen työelämässä,"
  in Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet, Jyväskylä: PS-kustannua, 2002, s. 188-212.
 • Matti Vartiainen and Sweins Christina,
  Henkilöstörahasatot Suomessa - toimivuus ja kannustevaikutukset,
  Helsinki: Työministeriö, 2002.
  Electronic publication
 • Matti Vartiainen and Christina Sweins,
  "Henkilöstörahastojen toimivuus ja kannustettavuus Suomessa,"
  Hallinnon tutkimus, Vol. 21, no. 3, 221-245, 2002.
 • Niilo Hakonen, Kiisa Hulkko, Kirsi Nurmela and Matti Vartiainen,
  "On the frontiers of traditional pay and new pay,"
  in Book of Abstracts, Prague: 2001, p. 142.
 • Kiisa Hulkko, Niilo Hakonen, Kirsi Nurmela and Matti Vartiainen,
  "How does management of results-oriented pay encourage commitment,"
  in Globalization - opportunities and threats, EAWOP, Czech Republic: Czech Association of Work and Organizational Psychologist, 2001, pp. 152-153.
 • Kirsi Nurmela, Niilo Hakonen, Kiisa Hulkko and Matti Vartiainen,
  "Reward structure and perceived management processes in results oriented pay - connections to functionality,"
  in Book of Abstracts, Prague: 2001, pp. 153-154.
 • Tapio, Sweins, Christina Paavilainen and Matti Vartiainen,
  "Strategic aims of personnel funds and their operational fulfillment,"
  in Proc. The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology, Praha 16-19.5.2001, 2001, p. 260.
 • Anna Palva, S Pirskanen, T Simula and Matti Vartiainen,
  "The role of team projects in organizational change. The study of team projects funded by the ministry of labor,"
  in Globalization - opportunities and thrats, European Association of Work and Organizational Psychology, 2001, p. 261.
 • Anna Palva, Saara Pirskanen, Tiina Simula and Matti Vartiainen,
  "Success factors of organizations' change projects. Study of team projects funded by the Ministry of labor,"
  in Book of Abstracts, Prague: 2001, p. 261.
 • Saara Pirskanen, Anna Palva, Tiina Simula and Matti Vartiainen,
  "Team projects, their influence on profitability and quality in work societies. A study of team projects funded by the Ministry of labor,"
  in Book of Abstracts, Prague: 2001, p. 267.
 • Christina Sweins, Tapio Paavilainen and Matti Vartiainen,
  "The perceived effects of personnel funds among employees,"
  in Proc. The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology, Praha 16-19.5.2001, 2001, p. 181.
 • matti Vartiainen,
  "Means of organizational memory to increase the redundancy of functions in work systems,"
  in Systems, social and internationalization design aspects of human-computer interaction, Vol. 2, M.J Smith and G Salvendy, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2001, pp. 43-47.
 • Matti Vartiainen,
  "The functionality of virtual organizations,"
  in Labour Policy Studies, No. 231, R Suomi, Helsinki: Ministry of labour, 2001, pp. 273-292.
 • Matti Vartiainen, Niilo Hakonen, Kiisa Hulkko and Kirsi Nurmela,
  "Strategy and rewards: is results-oriented pay really driven by goals?,"
  in Book of Abstracts, Prague: 2001, p. 155.
 • Matti Vartiainen, Paavilainen Tapio and Christina Sweins,
  Henkilöstörahastot Suomessa - Toimivuus ja kannustevaikutukset,
  Espoo: Helsingin teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio; TAI tutkimuslaitos, 2001.
 • Jyrki Kasvi and Matti Vartiainen,
  "Performance support on the shop-floor,"
  Journal of Performance Improvement, Vol. 39, no. 6, s. 40-46, 2000.
 • Jyrki Kasvi, Matti Vartiainen, Anneli Pulkkis and Marko Nieminen,
  "The role of information support systems in the joint optimisation of work systems,"
  Human Factors and Ergonomics, Vol. 10, no. 2, s. 193-221, 2000.
 • M Vartiainen,
  "Dialectics and dialogue in Ilyenkov - comparison of two approaches,"
  in Evald Ilyenkov's Philosophy Revisited, V Oittinen, Helsinki: Kikimora Publications, 2000, s. 159-172.
 • M Vartiainen,
  "Ryhmä- ja tiimityö organisaatioinnovaatioiden muotoina,"
  in Tiimityöprojektien vaikutukset ja onnistuminen, M Vartiainen, S Pirskanen, A Palva and T Simula, Helsinki: Työministeriö, 2000, .s 8-35.
 • M Vartiainen,
  "Ryhmä- ja tiimityön määrä ja kehittyneisyys projektin toteuttaneissa organisaatioissa,"
  in Tiimityöprojektien vaikutukset ja onnistuminen, M Vartiainen, S Pirskanen, A Palva and T Simula, Helsinki: Työministeriö, 2000, s. 98-106.
 • M Vartiainen,
  "Tiimityöprojektien vaikutukset ja onnistuminen,"
  in Tiimityöprojektien vaikutukset ja onnistuminen, M Vartiainen, S Pirskanen, A Palva and T Simula, Helsinki: Työministeriö, 2000, s. 161-176.
 • M Vartiainen,
  "Turbulentista yhä turbulentinpaan ympäristöön,"
  Psykologia, Vol. 35, no. 2, s. 124-129, 2000.
 • M Vartiainen,
  "Tutkivat oppijat,"
  Aikuiskasvatus, Vol. 20, no. 2, s. 166-178, 2000.
 • M Vartiainen, F Avallone and N Anderson,
  Innovative theories, tools and practices in W&O psychology,
  Göttingen: Hogrefe & Huber, 2000.
 • M Vartiainen, S Pirskanen and A Palva,
  "Johdanto,"
  in Tiimityöprojektien vaikutukset ja onnistuminen, M Vartiainen, S Pirskanen, A Palva and T Simula, Helsinki: Työministeriö, 2000, s. 1-7.
 • M Vartiainen, S Pirskanen, A Palva and T Simula,
  Tiimityöprojektien vaikutukset ja onnistuminen,
  Helsinki: Työministeriö, 2000.
 • M Vartiainen and A Pulkkis,
  "Yhteisen tiedon tarve,"
  in Organisaation muisti. Tieto työn tukena, J Kasvi and M Vartiainen, Helsinki: Edita, 2000, s. 166-178.
 • A Cöltekin, M Vartiainen and M.I Koc,
  "Consequences of computer breakdowns on time usage,"
  in Human-Computer Interaction: ergonomics and user interfaces, Vol. 1, H-J Bullinger and J Ziegler (Eds.), London: Lawrence Erlbaum, 1999, p. 1078-1082.
 • M Vartiainen,
  Abstract book of the ninth congress on work and organizational psychology "Innovations for Work, Organization and Well-being,
  Helsinki: EAWOP and The Finnish Institute of Occupational Health, 1999.
 • M Vartiainen,
  "Palkitseminen ryhmämäisissä organisaatioissa,"
  Työelämän tutkimus, Vol. 10, no. 1, s. 30-33, 1999.
 • M Vartiainen,
  "Tuotantoryhmistä virtuaalisiin tiimeihin,"
  in Yhteistyöpeli tiimien kehittämisessä - kokemuksia kentältä, M Jaakola, V Ruohomäki and V Teikari (toim.), Espoo: HUT Industrial Management and Work and Organizational Psychology, 1999, s. 97-111.
 • M Vartiainen, M Hakonen, T Rantamäki, A Simola and N Kokko,
  "An evaluation and development tool for team development in R&D projects,"
  in TQM and Human Factors - towards successful integration, Vol. 1, J Axelsson, J Eklund and B Bergman (Eds.), Linköping: Centre for Studies of Human, technology and Organization (CMTO), 1999, p. 301-306.
 • M Vartiainen, M Hakonen, A Simola, N Kokko and T Rantamäki,
  "Learning project model and transfer of experiences,"
  in Proceedings, Cambridge: EIASM and University of Cambridge, 1999, p. 1085-1095.
 • M Vartiainen, S Pirskanen and M Mattsson,
  "Ryhmä- ja tiimityö innovatiivisina työtapoina,"
  in Oppivat organisaatiot, oppiva yhteiskunta, T Alasoini and P Halme (toim.), Helsinki: Kansallinen työelämän kehittämisohjelma, 1999, s. 48-76.
 • M Vartiainen, S Pirskanen and M Mattsson,
  "Work groups and teams as innovative ways of working,"
  in Learning organizations, learning society, Reports 8, T Alasoini and P Halme (Eds.), Helsinki: National Workplace Development Programme, 1999, p. 51-82.
 • M Vartiainen, T Rantamäki, M Hakonen and A Simola,
  Tuotekehityksen palkitseminen,
  Jyväskylä: MET Kustannus, 1999.
 • Jasvi Kasvi, Marko Nieminen, Anneli Pulkkis and Matti Vartiainen,
  "Supporting Work Activities with Information Technology,"
  in Human Factors in Organizational Design and Management - VI, P Vink, E.A.P Koningsveld and S Dhondt, Kidlington: Elsevier Science, 1998, p. 495-499.
 • M Vartiainen,
  "Organisaatiot kehittyvät - miten muutos hallitaan,"
  in Ergonomiaa ensi vuosituhannelle, C-H Nygård, P Seppälä, T Luopajärvi and V Louhevaara (toim.), Helsinki: Suomen Ergonomiayhdistys, 1998, s. 8-18.
 • M Vartiainen,
  "Puntarissa organisaatioinnovaatioiden kansallinen perusta,"
  Aikuiskasvatus, Vol. 18, no. 2, s. 148-153, 1998.
 • M Vartiainen,
  "The crucial tools for change management,"
  in Manufacturing Agility and Hybrid Automation - II, W Karwowski and R Goonetillike (eds.), Hong Kong: The Hong Kong University of Science and Technology, IEA Press, 1998, p. 76-80.
 • M Vartiainen,
  "Tuotekehitystyön motivaatiotekijät,"
  in Abstract Book, Helsinki: Psykologien Yhteistyöjärjestö, 1998, s. 67-68.
 • M Vartiainen,
  "Yleistä teoriaa tarvitaan,"
  Psykologia, Vol. 33, no. 1, s. 25-27, 1998.
 • M Vartiainen, M Hakonen, T Rantamäki, A Simola, N Hakonen, K Hulkko and K Nurmela,
  "New product design as grouplike work,"
  in Human factors in organizational design and management - VI, P Vink, E.A.P Koningsveld and S Dhondt (eds.), The Netherlands: Elsevier, 1998, p. 427-432.
 • M Vartiainen, N Hakonen and K Hulkko,
  Ryhmien ja tiimien palkitseminen,
  Helsinki: MET Kustannus, 1998.
 • M Vartiainen, K Hulkko and N Hakonen,
  "Ryhmän motivointi palkitsemisen avulla,"
  in Abstract book, Helsinki: Psykologien Yhteistyöjärjestö, 1998, s. 99.
 • M Vartiainen and V Teikari,
  "Problems of a continuous change - a follow-up study (1988-1994) in a FMS factory,"
  International Journal of Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 8, no. 3, s. 197-214, 1998.
 • M Vartiainen,
  "Työjärjestelmien analysointi ja kehittäminen,"
  in Johdatus työpsykologiaan, J Luoma, 2, Helsinki: Otatieto, 1997, s. 27-40.
 • M Vartiainen (toim.),
  "Palkitsemisen perusteet kehittyvissä organisaatioissa,"
  HUT Industrial Management and Work and Organizational Psychology, Working Papers, no. 7, s. 143, 1997.
 • M Vartiainen, M Hakonen, T Rantamäki, A Simola, K Hulkko and N Hakonen,
  "Rewarding projects and teams in new product design,"
  in Proceedings of the 14th International Conference on Production Research, vol 1, Osaka, Japan: International Association of Production Research, 1997, p. 350-353.
 • M Vartiainen, J Kasvi, A Pulkkis and M Nieminen,
  "The role of information support systems in the joint optimization,"
  in Design of computing systems: cognitive considerations, Vol. 1, G Salvendy, M.J Smith and R.J Koubek (Eds.), San Francisco, California, USA: 1997, p. 269-272.
 • M Vartiainen, A Pulkkis and M Laitinen,
  "From teamwork ro grouplike virtual teams,"
  in Abstract book, Verona-Bussolengo, Italy: European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 1997, p. 31.
 • D Saunders, F Percival and M Vartiainen,
  Games and Simulations to Enhance Quality Learning,
  Great Britain: Sagset, 1996.
 • M Vartiainen, J Kasvi, M Nieminen and A Pulkkis,
  "Työorganisaation tietotukivälineet - kohti verkostotuotantoa,"
  Työelämän tutkimus, Vol. 7, no. 1, s. 25-29, 1996.
 • M Vartiainen, A. Kasvi Pulkkis, Nieminen J. and M,
  "The critical job and organizational demands for the design of information support systems,"
  in Analysis and design of mental work, W Hacker, P Richter and T Wadner (toim.), Dresden: University of Dresden, 1996, 19-36.
 • M Vartiainen, T Rantamäki, A Simola, N Hakonen, A Karjalainen and T Sandvik,
  "The Composation Practices in Product Development Projects and Teams,"
  in Proceedings of Norddesign, M Kuuva and M Kleimola, Espoo: 1996, s. 21-28.
 • M Vartiainen,
  "Problems of a continuous change - a follow-up study (1988-1994) in a FMS factory,"
  in Proceedings of the 13th International Conference on Production Research "Global Frontiers in Manufacturing", E.M Dar-El, R Karni and Y.T Herer, London: Freud Publishing Company Ltd, 1995, p. 405-407.
 • M Vartiainen,
  "Work- and organizational psychology in Finland,"
  EAWOP-newsletter, Vol. 5, no. 3, p. 5, 1995.
 • M Vartiainen, A Pulkkis, J.J.J Kasvi and M Nieminen,
  "The Psychological Demands and Social Psychological Effects of The Interactive Task Support System on The Shop Floor,"
  in Abstracts. IV European Congress of Psychology, A Hantzi and M Solman, Athens: Ellinika Grammata, 1995, p. 421.
 • M Vartiainen, A Pulkkis, M Laitinen, H Rinne, C Winberg and V Havia,
  "Ryväskehittämisessä yritykset oppivat toisiltaan,"
  Metallitekniikka, Vol. 48, no. 8, 36-37, 1995.
 • M Vartiainen and V Ruohomäki,
  "Group training with the TEAMWORK GAME,"
  in Games and Simulations for Business. The Simulation and Gaming Yearbook, vol 3, D Saunders (Ed.), London: Kogan Page, 1995, p. 239-245.
 • M Vartiainen and V Ruohomäki,
  "Yhteispelillä avoimeen keskusteluun,"
  MetalliTekniikka, Vol. 48, no. 1, s. 28-29, 1995.
 • M Vartiainen and R Smeds,
  "Preface to the symposium,"
  in Games and Simulations for Business. The Simulation and Gaming Yearbook, vol 3, D Saunders (Ed.), London: Kogan Page, 1995, p. 237-238.
 • W Hacker, S Kallio and M Vartiainen,
  Henkisten töiden arviointijärjestelmä (TBS-GA) -käsikirja ja kokemuksia käytöstä,
  Otaniemi: TKK/Teollisuustalous ja Työpsykologia, 1994. (TKK/Teollisuustalous ja Työpsykologia raportti, 154).
 • M Vartiainen,
  "Practical tools to reorganize and support work in production,"
  in Advances in agile manufacturing - integrating technology, organization and people, P.T Kidd and W Karwowski, Amsterdam: IOS Press, 1994, s. 621-624.
 • M Vartiainen,
  "The "tool" approach in organizing production work,"
  in Proc. 7. Dresdner Symposium für Psychologie, Dresden: TU Dresden, 1994, s. 22.
 • M Vartiainen,
  Työn muutoksen työvälineet - muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät,
  Tampere: Otatieto, 1994.
 • M Vartiainen,
  "Työn organisointi ja palkitseminen,"
  in Praxis - käytännön yritystaito II, R Vuohelainen, Porvoo: WSOY, 1994, s. 449-477.
 • M Vartiainen and V Ruohomäki,
  "Simulation games as tools for work development, and their psychological bases,"
  in Human factors in organizational design and management, G.E Bradley and H.W Hendrick, Amsterdam: Elsevier, 1994, s. 73-78.
 • M Vartiainen and V Teikari,
  Change, learning and mental work in organizations - working papers of the 3rd Otaniemi - Dresden workshop,
  Otaniemi: TKK/Teollisuustalous ja työpsykologia, 1994. (TKK/Teollisuustalous ja Työpsykologia raportti, 157).
 • M Vartiainen,
  Acta Psychologica Fennica XIII,
  Helsinki: The Finnish Psychological Society, 1993.
 • M Vartiainen,
  "Muutoksen hallinnan käytännölliset työvälineet,"
  in Proc. SIM - yhdistävä tekijä, Helsinki, 2.-3.2.1993, Helsinki: MET, 1993, 87-90.
 • M Vartiainen,
  "The modelling and gaming as tools of participative work design,"
  in Proc. III European Congress of Psychology, Tampere, 4.-9.7.1993, Helsinki: The Psychological Society, 1993, 9.
 • M Vartiainen,
  "The practical tools of change management in production,"
  in Proc. 12th International Conference on Production Research, Lappeenranta, 16.-20.8.1993, Amsterdam, London, New York, Tokyo: Elsevier, 1993, 671-672.
 • M Vartiainen,
  "Työ- ja organisaatiopsykologian oppikirjoista,"
  Psykologia, Vol. 28, no. 5, 393-405, 1993.
 • M Vartiainen,
  "Työpsykologista teoriaa sveitsiläisellä ammattitaidolla: professori Ulichin 'hyvä työ',"
  Psykologiuutiset, Vol. 15, no. 4, 9, 1993.
 • M Vartiainen and A Falck,
  Oikeudenmukaisen palkkauksen perusteet,
  Juva: WSOY, 1993.
 • M Vartiainen, R Hyötyläinen, A Kasvio and J Ranta,
  "Välineitä muutoksen hallintaan,"
  Konepajamies, Vol. 25, no. 9, 38-40, 1993.
 • M Vartiainen and V Ruohomäki,
  Informaatioammatit ja tietotyöt - analysoinnin lähtökohtia,
  Otaniemi: Teknillinen korkeakoulu, 1993. (Teollisuustalouden ja työpsykologian raportti, 149).
 • M Vartiainen and V Ruohomäki,
  "Tasks and actions as basic units of mental work analysis,"
  in Proc. III European Congress of Psychology, Tampere, 4.-9.7.1993, Helsinki: The Psychological Society, 1993, 111.
 • M Vartiainen, V. Vartiainen Ruohomäki, Ruohomäki M. and V,
  "Työ, henkilöstö ja organisaatio - eurooppalainen opetusmalli Suomessa,"
  Psykologia, Vol. 28, no. 5, 375-380, 1993.
 • M Vartiainen,
  "Hallittu muutos konepajassa - Neles-Jamesburyn tehdas 90,"
  Ergonomiatiedote, no. 2, 17-22, 1992.
 • M Vartiainen,
  "Muutoksentekijän työkalupakki: teoreettiset ja käytännölliset työvälineet,"
  in Työelämän laatu 1990-luvulla, U Kinnunen (toim.), Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1992, 85-98.
 • M Vartiainen and A Peiponen,
  "JCI-kyselyn kokeilu sairaalatyötä arvioimalla,"
  Työ ja ihminen, no. 1(6), 55-66, 1992.
 • M Vartiainen and V Teikari,
  "Muutoksen hallinnan käytännölliset työvälineet,"
  Työelämän tutkimus, no. 4, 1992.